Tavoitteena maahanmuuttajan hyvä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Metropolia ammattikorkeakoulu on vuodesta 2016 asti kehittänyt opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamaa maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa (SIMHE, Supporting Immigrants in Higher Education in Finland), jonka tavoitteena on korkeasti koulutettujen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä ohjaus tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille. Muita maahanmuuton vastuukorkeakouluja ovat Karelia ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistot.

SIMHE-toiminnassa on luotu sekä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien että yhteiskunnan tarpeista lähteviä koulutusmalleja ja palveluja. Pelkästään Metropolia ammattikorkeakoulussa olemme kohdanneet lähes 2000 tapaamisessa korkeakoulutettuja, jotka ovat etsineet omaa tarkoituksenmukaista koulutus- ja urapolkuaan. He edustivat 65 eri kansallisuutta.

Ensimmäisten SIMHE- vuosien keskiössä vuoden 2015 pakolaiskriisin takia oli turvapaikanhakijoiden osaamisen tunnistaminen ja ohjaus. Viime vuosina jo pidempään Suomessa olleet muun muassa työperäisen maahanmuuton kautta tulleet puolisot ovat myös löytäneet palvelumme. Tämä on näkynyt myös sukupuolijakauman tasoittumisena: vuonna 2016 yli 80 % palveluiden käyttäjistä oli miehiä ja vuonna 2018 naisten määrä palveluissa oli jo lähes puolet. 75 % SIMHE- palveluiden käyttäjistä on suorittanut ulkomailla korkeakoulututkinnon.

Miten hyvä kotoutuminen SIMHE-toiminnassa ymmärretään?

Tänä vuonna Helsingin, Espoon ja Vantaan vieraskielisten määrää ylittää 200 000 asukkaan rajan. Heistä 39 % on korkeakoulutettuja, muodostaen merkittävän työvoimapotentiaalin. Tilastojen mukaan maahanmuuttajaväestön työttömyys on kuitenkin korkeampaa kuin kantaväestöön kuuluvien. Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnon alaisuuteen kuuluvien kotoutumiskoulutusten järjestäjiä palkitaankin mahdollisimman nopeasta maahanmuuttajan työllistymisestä – työ nähdään parhaana mahdollisena kotouttajana ja myös kielen oppimisen mahdollistajana.

SIMHE-toiminnassa tavoitellaan sekä yhteiskunnan että maahanmuuttajan tarpeista lähtevän tarkoituksenmukaisen koulutus-ja urapolun mallia. Näemme, että osaamispotentiaalin tavoitteellinen hyödyntäminen edellyttäisi maahanmuuttajien koulutuspolkujen tarkastelua kokonaisuutena.  Lyhyen tähtäimen määrällisen työllistymisen rinnalla on pyrittävä pidemmällä aikavälillä koko väestön osaamispotentiaalin hyödyntämiseen. Tämä vastaisi työ- ja elinkeinoelämän pahenevaan osaajapulaan.

Vaaleissa kaikki puolueet toivottivat työperäisen maahanmuuton kautta tulevat tervetulleeksi Suomeen. Tämä onkin välttämätöntä, jotta huoltosuhteen alenemisen kautta tuleviin ongelmiin pystyttäisiin vastaamaan. Yhteiskunnallisesti olisi tärkeää pysähtyä miettimään, kuinka houkutteleva maa Suomi on, jos korkeasti koulutetut maahanmuuttajat edelleen kannustetaan työllistymään bussikuskeiksi ja siivoojiksi. Kärjistettynä voisi myös kysyä mihin työllistyvät sitten ne, joilla ei ole lähtömaistaan hankittuna Suomessa siivoojaksi pätevöittävää korkeakoulutusta?

SIMHE-toiminnan tavoitteet: korkeasti koulutettujen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä ohjaus tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille, vaikuttavat entistäkin tärkeimmiltä saavuttaa myös seuraavalla hallituskaudella. Tärkeätä on myös ymmärtää, että asiantuntijatehtäviin työllistymiseksi on ohjattava oikeiden verkostojen äärelle, antaa mahdollisuus asiantuntijuuden täydentämiseen suomalaisen työelämään vastaavaksi ja tukea suomen kielen oppimisessa.

Heidi Stenberg
projektijohtaja (SIMHE)
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset Näihin materiaaleihin on kuvattu ammattikorkeakouluille suositukset...

Tradenomeille riittää kysyntää työmarkkinoilla

Treidaaja, dataaja, laskija, bisnestyyppi, asiakkuuspäällikkö, järjestöjyrä, controlleri, founderi, uuäxääjät,...

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena 2020

Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, että kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena...

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakouluille on laadittu yhteiset suositukset eettisestä ja hyvän tieteellisen...

Sosionomiksi kannattaa opiskella

Sosionomi on hyvän puolellaSosionomin ja sosiaalialan moniulotteisessa työkentässä yhteinen nimittäjä...

Tavoitteena maahanmuuttajan hyvä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan