Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat syksyn 2019 yhteishausta alkaen

Todistusvalinnasta tulee pääväylä tutkintoon johtavaan koulutukseen kevään 2020 yhteishausta alkaen. Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa. Jo tätä ennen syksyn 2019 yhteishaussa ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön yhteisen digitaalisen valintakokeen, joka korvaa mm. nykyiset valtakunnalliset koulutusalakohtaiset valintakokeet. Käytännössä samalla kokeella haetaan eri alojen koulutuksiin.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan vuoteen 2020 mennessä Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa (Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019). Hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat perustuneet viime vuosina pääosin erilaisiin valintakokeisiin. Hankkeessa on varsin lyhyessä ajassa tehty laadukasta kehittämistyötä ja saavutettu tuloksia, jotka konkretisoituvat tulevana syksynä. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe – AMK-valintakoe.

Kehittämistyön tuloksena on syntynyt yhteinen digitaalinen AMK-valintakoe

AMK-valintakokeen kehittäminen perustuu perusteellisesti tehtyyn tutkimustyöhön, ja se testaa monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ammattikorkeakouluopintoihin. AMK-valintakoe ottaa huomioon eri koulutusalojen tarpeet.

AMK-valintakoe on hyvä esimerkki siitä, kuinka mittavaa kehittämistyötä voidaan tehdä ja merkittäviä tuloksia saada aikaan jo hankekaudella, kun yhteinen tahtotila on kohdallaan.

– On ollut ilo nähdä, kuinka hyvää ja laaja-alaista yhteistyötä ammattikorkeakoulut ovat tehneet opiskelijavalintojen kehittämisessä, toteaa opiskelijavalintahankkeen projektipäällikkö Marko Borodavkin Metropolia ammattikorkeakoulusta.

– Ammattikorkeakouluissa työskentelee loistavia asiantuntijoita, joiden asiantuntemus ja työpanos kehittämistyössä on ollut korvaamatonta, vahvistaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Rimpioja.

Ammattikorkeakouluun.fi tuo yhteen tietoa ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoista ja opinnoista

Opiskelijavalintahankkeen kehittämistyön tuloksena on syntynyt myös Ammattikorkeakouluun.fi -sivusto. Sivustolla on kuvattu ammattikorkeakoulujen hakuprosessi, opintoihin hakemisesta opiskelijavalintoihin, sekä opiskelun sisältöihin saakka. Ajatuksena on, että sivustolle koottu tieto voidaan ammattikorkeakoulujen osalta viestiä yhteisesti.

Yhteisen ohjausmateriaalin avulla voidaan myös edistää ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen yhteistyötä sekä yhtenäistää hakijoille suunnattua ohjausta. Sivustolla pyritään etupainotteisesti ennakoimaan eri toimijoiden tarpeet tarkoituksena edistää hakijoiden tietoa koulutusten ja ammattien sisällöistä ennen opiskelupaikan hakua. Sivustolla onkin koulutusalojen tuottamaa tietoa ammattikorkeakouluopinnoista, niiden sisällöistä sekä ohjeita itselle sopivan koulutuksen löytämisen tueksi.

Sivustolla on tietoa ammattikorkeakouluopintojen sisällöistä sekä ohjeita sopivan koulutuksen löytämiseksi

Sivusto on tarkoitettu ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneiden ja hakijoiden lisäksi korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille. Sivustoa voivat hyödyntää opinto-ohjaajien lisäksi niin hakijapalvelut kuin muutkin koulutusneuvontaa tekevät toimijat.

Opintopolku.fi -palvelun uudistustyö on edennyt samanaikaisesti Ammattikorkeakouluun.fi -sivuston kehittämisen rinnalla. Opetushallituksen kanssa onkin tehty hyvää yhteistyötä koko kehitysprosessin ajan, ja pyritty kehitystyöhön, joka ei ole päällekkäistä, vaan tukee toinen toistaan. Jatkossa niin ikään ammattikorkeakoulujen omat verkkosivut ovat edelleen tärkeässä roolissa, ja uudella sivustolla ohjataan tutustumaan tarkemmin myös kunkin ammattikorkeakoulun tarjontaan ja eri koulutusten toteutukseen.

Vieraile sivustolla 6.5. alkaen, osoitteessa: www.ammattikorkeakouluun.fi  / www.yrkeshogskolestudier.fi

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat syksyn 2019 yhteishausta alkaen