Valiokunnat

Arenessa toimii useita valiokuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulutusta ja luoda uusia käytäntöjä ammattikorkeakoulujen tueksi.

Seuraavassa on kerrottu Arenessa vuonna 2024 toimivista valiokunnista, työryhmistä ja projekteista sekä niissä toimivat henkilöt (kursiivilla työryhmän vetäjä/vastuuhenkilö).

1. Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja ammatillisen korkeakoulutuksen rakenteiden kehittäminen ammattikorkeakouluyhteistyössä. Tehtävänä on ammattikorkeakoulutukseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen.
Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimivat Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto, avoimen ammattikorkeakoulutuksen verkosto sekä opintoasianpäälliköiden työryhmä.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Riitta Rissanen (Lapin AMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Jukka Määttä (Humak), vararehtori Jennie Elfving (Centria), opintoasiainpäällikkö Airi Hirvonen (Haaga-Helia), jatkuvan oppimisen johtaja Heidi Rontu (Metropolia), sihteeri kehittämispäällikkö Anu Pruikkonen

2. Kansainvälisyysvaliokunta

Kv-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujärjestelmän ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisen ulottuvuuden ja koulutusviennin edistäminen. Tehtävänä on Arenen kansainvälisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyviin laki- ja säädösasioihin vaikuttaminen.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Mona Forsskåhl (Arcada)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Örjan Andersson (Novia), rehtori Jaakko Hallila (SeAMK), rehtori Petri Raivo (Karelia), palvelupäällikkö Mari Tuukkanen (LAB), sihteeri Susanne Sahlgren (Arcada)

3. Digitalisaatiovaliokunta

Digitalisaatiovalikunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä. Erityisesti digitalisaatiovaliokunnan tehtävä on muodostaa ammattikorkeakoulujen kanta digivision kehittämistyössä.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Pertti Puusaari (HAMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Mervi Vidgrén (Savonia), rehtori Petri Raivo (Karelia), rehtori Vesa Saarikoski (Jamk), tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma (Lapin AMK), IT-palvelujohtaja Miika Lippojoki (Lapin AMK), sihteeri IT-pääsihteeri Ari Rouvari (AAPA)

4. TKI-valiokunta

TKI-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen, yhteistyön kehittäminen sekä TKI-toiminnan tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. TKI-valiokunnan yhteydessä toimii ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Jari Multisilta (Samk)

Valiokunnan jäsenet: rehtori Heidi Fagerholm (Oamk), rehtori Johanna Mattila (HÅ), rehtori Matti Sarén (Kamk), rehtori Vesa Taatila (Turku AMK), TKI-vararehtori Marko Forsell

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut...