Valiokunnat

Arenessa toimii useita valiokuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulutusta ja luoda uusia käytäntöjä ammattikorkeakoulujen tueksi.

Seuraavassa on kerrottu Arenessa vuonna 2023 toimivista valiokunnista, työryhmistä ja projekteista sekä niissä toimivat henkilöt (kursiivilla työryhmän vetäjä/vastuuhenkilö).

1. Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja ammatillisen korkeakoulutuksen rakenteiden kehittäminen ammattikorkeakouluyhteistyössä. Tehtävänä on ammattikorkeakoulutukseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen.
Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimivat Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto, avoimen ammattikorkeakoulutuksen verkosto sekä opintoasianpäälliköiden työryhmä.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Jouni Koski (Laurea)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Minna Hiillos (Haaga-Helia), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK), rehtori Jukka Määttä (HUMAK), vararehtori Heidi Rontu (Metropolia), opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja (Metropolia), yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki (HAMK), yksikön johtaja Salla Seppänen (Laurea), koulutusjohtaja Timo Tanskanen (Turku AMK), johtaja Matti Kauppinen (Haaga-Helia), sihteerinä asiantuntija Samuli Maxenius (Arene).

2. Kansainvälisyysvaliokunta

Kv-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujärjestelmän ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisen ulottuvuuden ja koulutusviennin edistäminen. Tehtävänä on Arenen kansainvälisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyviin laki- ja säädösasioihin vaikuttaminen.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Mona Forsskåhl (Arcada)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Örjan Andersson (Novia), rehtori Tapio Kujala (TAMK), rehtori Petri Raivo (Karelia), rehtori Jari Multisilta (SAMK), rehtori Jaakko Hallila (SeAMK), rehtori Vesa Saarikoski (JAMK), rehtori Kari Ristimäki (Centria), vararehtori Minna Hiillos (Haaga-Helia), kv-asioiden päällikkö Kati Heikkinen (HAMK), sihteerinä kv-asioiden päällikkö Peter Finell (Centria).

3. Digitalisaatiovaliokunta

Digitalisaatiovalikunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä. Erityisesti digitalisaatiovaliokunnan tehtävä on muodostaa ammattikorkeakoulujen kanta digivision kehittämistyössä.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Pertti Puusaari (HAMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Riitta Konkola (Metropolia), rehtori Matti Sarén (KAMK), rehtori Elina Juntunen (Diak), rehtori Jari Multisilta (SAMK), rehtori Riitta Rissanen (Lapin AMK), rehtori Kati Komulainen (VAMK), rehtori Jukka Määttä (Humak), rehtori Johanna Mattila (Högskolan på Åland), kehittämispäällikkö Esa Viklund (Savonia), sihteerinä Jaakko Riihimaa (AAPA).

4. TKI-valiokunta

TKI-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen, yhteistyön kehittäminen sekä TKI-toiminnan tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. TKI-valiokunnan yhteydessä toimii ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Vesa Taatila (Turku AMK)

Valiokunnan jäsenet: rehtori Riitta Rissanen (Lapin AMK), rehtori Heidi Fagerholm (OAMK), vararehtori Ari Sivula (TAMK), vararehtori Mikko Vuoristo (Savonia), tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen (Karelia), sihteerinä TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe (Turku AMK)

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tekoäly mukana ammattikorkeakoulujen arjessa

Katsoin hiljattain lentokoneessa mielenkiintoisen elokuvan After Yang, jossa tekoälyllä...

Arenen lausunto E-kirjeestä koskien komission tiedonantoa kyberturvallisuusakatemioista

Arene pitää Suomen kantaa komission tiedonannosta pääosin hyvänä.Arene pitää...

Ammattikorkeakoulujen hiilijalanjälki -webinaari 11.12.2023 klo 14-15.30

Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän hiilijalanjälkilaskenta-alaryhmä järjestää maanantaina...

Opiskelijoiden hyvinvointi on koulutustason noston edellytys

Mielenterveysviikolla ammattikorkeakouluja edustava Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja siellä opiskelevia...

Henkilöstö avainasemassa ammattikorkeakoulujen kestävyystyössä

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2020...