Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta ammattikorkeakoulut voivat kehittää koulutustaan, lisätä opiskelijaliikkuvuutta ja vahvistaa kyvykkyyksiään EU:n tutkimusrahoituksen saannon kasvattamiseksi. Tulevat eurovaalit ovat ammattikorkeakoulujen tulevaisuudelle siksi elintärkeät. Arene johtaa myös seuraavat kaksi vuotta eurooppalaista kattojärjestöään UAS4EUROPE-verkostoa.

Arenen eurovaalien ydinviesti on, että tulevaisuuden elinvoimainen ja demokraattinen Eurooppa perustuu korkeatasoiseen koulutukseen ja kukoistavaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Näin rakennetaan pitkän tähtäimen edellytykset koko Euroopan strategiselle kilpailukyvylle, talouskasvulle ja osaavan työvoiman saatavuudelle. EU:n tutkimusrahoitus on ratkaisevassa asemassa ammattikorkeakoulujen soveltavan ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan TKI-toiminnan vahvistamiseksi.

Tulevalla monivuotisella rahoituskaudella EU:n on kaksinkertaistettava EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman rahoitus. Siinä on vahvistettava erityisesti laadukkaan soveltavan tutkimuksen asemaa, jotta rahoituksella saadaan aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja elinvoimaa, toteaa Arenen EU-asioiden asiantuntija Mikael Vainio.  

Toinen tärkeä ammattikorkeakoulujen vaalitavoite on liikkuvuuteen panostaminen. Korkeakouluyhteisöt on saatava liikkumaan Euroopan sisällä nykyistä paljon enemmän. Ammattikorkeakoulujen tavoite on kaksinkertaistaa opiskelijaliikkuvuus Euroopan tasolla, sillä kansainvälistyminen on keskeinen osa korkeakoulutuksen laatua. Ammattikorkeakouluilla on paljon annettavaa inhimillisen, uudistuvan ja tulevaisuuteen katsovan Euroopan rakentamiseksi.

Kolmannes ammattikorkeakouluista kuuluu jo Euroopan komission rahoittamiin “Eurooppalaiset yliopistot” -alliansseihin.  Toki kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat kytkeytyneitä erilaisiin eurooppalaisiin korkeakouluverkostoihin.  Eurooppalainen yhteistyö vahvistaa yhteyksiä kumppanikorkeakouluihin, joilla useista on paremmin käytössään täysivaltaisen korkeakoulun tunnusmerkit ja rahoitus.  

Eurooppalainen yhteistyö on avannut silmiä suomalaisen korkeakoulujärjestelmän puutteille työelämälähtöisen korkeakoulutuksen kehittämisessä, huomauttaa Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Arene vahvistaa yhtäaikaisesti vaikuttamistyötään sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Puheenjohtajuus eurooppalaisessa kattojärjestössä vahvistaa ammattikorkeakoulujen eurooppalaisia verkostoja, minkä lisäksi se tukee ennakoivaa ja ajankohtaista tiedonsaantia Brysselin toimintaympäristöstä vaikuttamistyön tueksi.  

Tulevalla vaalikaudella (2024–2029) EU:n politiikan ydinteemoja ovat EU:n strateginen kilpailukyky ja toimivat sisämarkkinat, Euroopan kokonaisturvallisuus, ilmastopolitiikka ja vihreä siirtymä, muuttoliikkeen hallinta ja Euroopan laajentumiskeskustelu. Euroopan on uudistuttava monien haasteiden edessä, ja ammattikorkeakoulut pystyvät tukemaan Euroopan uudistumista ja yhteisten ratkaisujen kehittämistä laaja-alaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Euroopan parlamentin vaalit pidetään 6.-9. kesäkuuta ja niissä valitaan yhteensä 720 europarlamentaarikkoa 27 EU-jäsenmaasta, Suomesta valitaan 15 edustajaa.

Arenen EU-vaalitavoitteet 2024

Arenen EU-vaalitavoitteet 2024 (pdf) >>
Arenen EU-vaalitavoitteet 2024 – yksityiskohtaiset tavoitteet (pdf) >>

In english

Arene’s objectives for the EU election 2024 >>
Arene’s objectives for the EU election 2024 – Detailed objectives >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu