Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia hallitusohjelmassa jo tehtyjen leikkausten lisäksi. Suomen tavoitteet nostaa voimakkaasti nuorten aikuisten koulutustasoa sekä TKI-rahoituksen kasvattaminen 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta edellyttävät, että korkeakoulujen perusrahoituksen taso turvataan nykyistä paremmin. Uusi TKI-rahoitus tulee kohdentaa sellaiseen rahoitukseen, jotka edellyttävät yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Ammattikorkeakoulut ovat vahvasti sitoutuneita kaikessa toiminnassaan tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Ammattikorkeakoulujen taloudellinen tilanne on jo nyt erittäin tiukka aiempien leikkausten ja rajusti kasvaneiden opiskelijamäärien vuoksi. Useammassa korkeakoulussa onkin meneillään yhteistoimintaneuvottelut. Käynnissä olevissa sopimusneuvotteluissa ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteet vuosille 2025–2028 ovat nousemassa 27 prosenttia verrattuna vuonna 2023 suoritettuihin ammattikorkeakoulututkintoihin. Tämä tarkoittaa noin 7000 ammattikorkeakoulututkintoa.

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet hallituksen tavoitteisiin lisätä kasvua ja työllisyyttä Suomeen. Niillä on poikkeuksellinen mahdollisuus vahvistaa sekä alueiden että yritysten elinvoimaisuutta ja lisätä niiden TKI-panostuksia.

Uusi vaihe työssä edellyttää kuitenkin tutkimusrahoituksen kohdentamista ammattikorkeakoulujen ja yritysten väliseen yhteistyöhön ja uudenlaisten ekosysteemien rakentamiseen. Business Finlandia koskeva kirjaus kehysriihestä onkin ammattikorkeakouluille erittäin tärkeä, korostaa ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.  

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta