Ammattikorkeakoulut

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua, joissa on 145 000 opiskelijaa. Puolet ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista opiskelee ammattikorkeakouluissa.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat ammatillisiin asiantuntijatehtäviin mm. tradenomeja, insinöörejä, sairaanhoitajia, sosionomeja, restonomeja, terveydenhoitajia, muotoilijoita, poliiseja, rakennusmestareita ja ammatillisia opettajia.

Ammattikorkeakoulut harjoittavat myös soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja taiteellista toimintaa. Kehittämiseen ja soveltamiseen osallistui vuonna 2017 lähes 13 000 kumppaniorganisaatiota.

Lisätietoja ammattikorkeakoulujen koulutusaloista ja -ohjelmista löydät opintopolku.fi palvelusta.

Ammattikorkeakoulut eli Arenen jäsenet:

Arcada
Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Högskolan på Åland
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia