EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta noin puolet on lähtöisin EU-rahoitusohjelmista. Tästä huolimatta ammattikorkeakoulujen saanto EU:n tärkeimmästä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti Eurooppa, 2021–2027) on jäänyt vaatimattomaksi. Ammattikorkeakouluilla on kuitenkin paljon annettavaa koko Euroopan TKI-toiminnan kilpailukyvylle. Nämä vahvuudet on artikuloitava kirkkaammin EU-areenoilla – sekä poliittisten päättäjien että eurooppalaisten hankekumppanien tietoisuuteen.

UAS4EUROPE-verkosto on suomalaisten ammattikorkeakoulujen eurooppalainen kattojärjestö ja edunvalvoja. Suomen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ottaa vastuulleen verkoston kaksivuotisen puheenjohtajuuden kesäkuussa 2024.  Järjestö julkisti juuri yhteisen linjapaperin ”Towards 2028 – Shaping the Future of R&I Framework Programme”. Tavoitteena on, että EU:n seuraava tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”FP10” (2028–2034) olisi entistä osallistavampi ja saavutettavampi eurooppalaisille ammattikorkeakouluille. Tavoitteistossa korostetaan ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvuuksia eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa: soveltava ja käytännönläheinen tutkimus, luontevat alueellisen ekosysteemin kumppanuudet & yritysyhteistyö sekä laaja-alainen ja nopea yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Vuosi 2024 on otollinen ajankohta vaikuttaa EU:n seuraavaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan. Komissio kerää valmistelutyönsä tueksi näkemyksiä eri sidosryhmiltä. Komission ensimmäinen esitys uudesta puiteohjelmasta on määrä julkistaa kesällä 2025. UAS4EUROPE on luonteva vaikuttamiskanava 150 eurooppalaiselle AMK-jäsenelleen, ja verkosto vaikuttaa proaktiivisesti EU:n TKI-politiikan kehityssuuntiin.

UAS4EUROPE-verkoston linjapaperissa esitetään suosituksia, joiden myötä eurooppalaiset ammattikorkeakoulut olisivat kilpailukykyisempiä hakijoita uuden puiteohjelman rahoituksesta. Verkoston suosituksiin sisältyvät seuraavat nostot:

  • Puiteohjelman budjetti pitää kaksinkertaistaa 200 miljardiin
  • Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen keskinäinen täydentävyys luo lisäarvoa koko Euroopan kilpailukyvylle. Soveltavan tutkimuksen erinomaisuus ja vaikuttavuus on tunnustettava entistä vahvemmin.
  • Korkeakoulujen ja yritysmaailman yhteistyötä on edistettävä osana kokonaisvaltaista innovaatioketjua (ml. markkinasovellukset ja innovaatioiden jalkauttaminen)
  • Mittakaavaltaan pienempiä eurooppalaista hankkeita olisi tuettava laajojen eurooppalaisten konsortioiden ohella, jotta ammattikorkeakoulujen kilpailukyky vahvistuisi suurten ja perinteisten tutkimuslaitosten rinnalla  
  • Työohjelmien oikea-aikainen julkistaminen takaa riittävän pitkän valmisteluajan myös pienemmille organisaatioille

Arene julkaisee omat vaalitavoitteensa ensi viikolla, mitkä ovat pitkälti yhtenevät kattojärjestönsä tavoitteiden kanssa.

UAS4EUROPE-verkoston linjapaperiin voit tutustua täältä:

Mikael Vainio

Mikael Vainio
EU-asiantuntija
Arene ry

Vainio on aloittanut helmikuusta lähtien EU-asiantuntijana
Arenen palveluksessa. Hänellä on aikaisempaa kokemusta
korkeakoulupolitiikasta ja EU-edunvalvonnasta Brysselissä.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen