EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta noin puolet on lähtöisin EU-rahoitusohjelmista. Tästä huolimatta ammattikorkeakoulujen saanto EU:n tärkeimmästä tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Horisontti Eurooppa, 2021–2027) on jäänyt vaatimattomaksi. Ammattikorkeakouluilla on kuitenkin paljon annettavaa koko Euroopan TKI-toiminnan kilpailukyvylle. Nämä vahvuudet on artikuloitava kirkkaammin EU-areenoilla – sekä poliittisten päättäjien että eurooppalaisten hankekumppanien tietoisuuteen.

UAS4EUROPE-verkosto on suomalaisten ammattikorkeakoulujen eurooppalainen kattojärjestö ja edunvalvoja. Suomen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ottaa vastuulleen verkoston kaksivuotisen puheenjohtajuuden kesäkuussa 2024.  Järjestö julkisti juuri yhteisen linjapaperin ”Towards 2028 – Shaping the Future of R&I Framework Programme”. Tavoitteena on, että EU:n seuraava tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ”FP10” (2028–2034) olisi entistä osallistavampi ja saavutettavampi eurooppalaisille ammattikorkeakouluille. Tavoitteistossa korostetaan ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvuuksia eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa: soveltava ja käytännönläheinen tutkimus, luontevat alueellisen ekosysteemin kumppanuudet & yritysyhteistyö sekä laaja-alainen ja nopea yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Vuosi 2024 on otollinen ajankohta vaikuttaa EU:n seuraavaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan. Komissio kerää valmistelutyönsä tueksi näkemyksiä eri sidosryhmiltä. Komission ensimmäinen esitys uudesta puiteohjelmasta on määrä julkistaa kesällä 2025. UAS4EUROPE on luonteva vaikuttamiskanava 150 eurooppalaiselle AMK-jäsenelleen, ja verkosto vaikuttaa proaktiivisesti EU:n TKI-politiikan kehityssuuntiin.

UAS4EUROPE-verkoston linjapaperissa esitetään suosituksia, joiden myötä eurooppalaiset ammattikorkeakoulut olisivat kilpailukykyisempiä hakijoita uuden puiteohjelman rahoituksesta. Verkoston suosituksiin sisältyvät seuraavat nostot:

  • Puiteohjelman budjetti pitää kaksinkertaistaa 200 miljardiin
  • Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen keskinäinen täydentävyys luo lisäarvoa koko Euroopan kilpailukyvylle. Soveltavan tutkimuksen erinomaisuus ja vaikuttavuus on tunnustettava entistä vahvemmin.
  • Korkeakoulujen ja yritysmaailman yhteistyötä on edistettävä osana kokonaisvaltaista innovaatioketjua (ml. markkinasovellukset ja innovaatioiden jalkauttaminen)
  • Mittakaavaltaan pienempiä eurooppalaista hankkeita olisi tuettava laajojen eurooppalaisten konsortioiden ohella, jotta ammattikorkeakoulujen kilpailukyky vahvistuisi suurten ja perinteisten tutkimuslaitosten rinnalla  
  • Työohjelmien oikea-aikainen julkistaminen takaa riittävän pitkän valmisteluajan myös pienemmille organisaatioille

Arene julkaisee omat vaalitavoitteensa ensi viikolla, mitkä ovat pitkälti yhtenevät kattojärjestönsä tavoitteiden kanssa.

UAS4EUROPE-verkoston linjapaperiin voit tutustua täältä:

Mikael Vainio

Mikael Vainio
EU-asiantuntija
Arene ry

Vainio on aloittanut helmikuusta lähtien EU-asiantuntijana
Arenen palveluksessa. Hänellä on aikaisempaa kokemusta
korkeakoulupolitiikasta ja EU-edunvalvonnasta Brysselissä.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen