Työryhmät

Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät

Koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien toimintaan kuuluvat ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, erikoistumiskoulutusten, avoimen korkeakouluopetuksen sekä täydennyskoulutuksen kehittämiseen liittyvät alakohtaiset asiat.

Kehittämisryhmien tehtävänä on valmistella alaan liittyviä yhteisiä asioita ja muodostaa yhteisiä koulutusalan näkemyksiä Arenen koulutusvaliokunnan linjattaviksi sekä osallistua aktiivisesti koulutusalan kehittämiseen, esim. sidosryhmäyhteistyö ja toimia erikoistumiskoulutusten valmistelun foorumeina.

Kehittämisryhmien puheenjohtajat ovat:

  • Luonnonvara-ala: johtaja Mona-Anitta Riihimäki (HAMK)
  • Tekniikka-, liikenne- ja merenkulun ala: rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK)
  • Yhteiskunta-, hallinto- ja liikunta-ala: rehtori Minna Hiillos (Haaga-Helia)
  • Matkailu-, ravitsemus- ja talousala: johtaja Matti Kauppinen (Haaga-Helia)
  • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: koulutusvastuujohtaja Salla Seppänen (Laurea) 
  • Kulttuuriala: koulutusjohtaja Timo Tanskanen (Turku AMK)
  • Humanistinen ala: rehtori Jukka Määttä (HUMAK)

Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluu jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ao. ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti. Hallitus voi nimetä lisäjäseniä alakohtaisen kattavuuden takaamiseksi.

Kehittämisryhmät toimivat koulutusvaliokunnan ohjauksessa.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmä

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmää vetää rehtori Turo Kilpeläinen (LAB-ammattikorkeakoulu).