Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitusta vahvistettava

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys 2018 ja budjettiriihi

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry vetoaa maan hallitukseen, jotta budjettiriihessä ja valtiovarainministeriön talousarviossa 2018-2020 osoitetaan osaamisen vahvistamista ja työllisyyttä edistävää TKI-rahoitusta ammattikorkeakouluille.

Arenen vahva kanta on, että loppuhallituskaudelle tulee panostaa ammattikorkeakoulujen käytännönläheiseen soveltavaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

Ammattikorkeakoulut ovat sopeuttaneet toimintaansa merkittävästi viime vuosien aikana ja kehittäneet rohkeasti työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoimintaa. TKI-toiminta tuo uutta osaamista ja työelämäyhteyksiä myös opetukseen.

Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomi on jäämässä jälkeen sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutustasossa. Suomi tarvitsee kasvua tukevaa uutta osaamista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan perustuvaa hyvinvointia.

Arene esittää hallituksen syksyn budjettiriiheen seuraavaa:

1. Ammattikorkeakoulujen työ- ja elinkeinoelämää tukevan soveltavan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan RAHOITUKSEEN panostetaan uusia resursseja 50 milj. euroa vuosina 2018–2020

Suomi tarvitsee uusia panoksia ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen hyödyntämiseen eurooppalaisten mallin mukaisesti. Kansalliset rahoitusinstrumentit ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan ovat Suomessa olemattomat. Soveltavaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan suunnattu rahoitus vahvistaisi erityisesti ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja innovaatiotoimintaa.

2.Korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen ja korkean osaamisen uudistamiseen kohdennetaan uusia resursseja 2018-2020

Ammattikorkeakouluilla on kattavasti kokemusta joustavista, alueellisista ja kansallisista toimintamalleista korkeakoulutettujen muuntokoulutuksessa. Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämäläheinen koulutus luo ketterästi uutta osaamista ja työllistää.

3. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen osoitetaan lisäpanoksia 25 milj. + 25 milj. vuosina 2018–2019

Ammattikorkeakouluja pääomitettaisiin yhteensä 74 milj. euroa 2018–2019. Pääomitus toteutetaan vastikkeellisena valtion pääomasijoituksena yliopistojen pääomittamisen mallin mukaan. Rahankeräyksen avaaminen ammattikorkeakouluille mahdollisti valtion pääomien vastikkeellisuuden. Valtion pääomitus ei kuitenkaan korvaa ammattikorkeakoulujen riittävää ja vakaata perusrahoitusta.

Arene ry
Tapio Varmola
puheenjohtaja, rehtori

Arene ry
Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen kannanotto (pdf)

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitusta vahvistettava