Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitusta vahvistettava

Valtiovarainministeriön talousarvioesitys 2018 ja budjettiriihi

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry vetoaa maan hallitukseen, jotta budjettiriihessä ja valtiovarainministeriön talousarviossa 2018-2020 osoitetaan osaamisen vahvistamista ja työllisyyttä edistävää TKI-rahoitusta ammattikorkeakouluille.

Arenen vahva kanta on, että loppuhallituskaudelle tulee panostaa ammattikorkeakoulujen käytännönläheiseen soveltavaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan.

Ammattikorkeakoulut ovat sopeuttaneet toimintaansa merkittävästi viime vuosien aikana ja kehittäneet rohkeasti työ- ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoimintaa. TKI-toiminta tuo uutta osaamista ja työelämäyhteyksiä myös opetukseen.

Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomi on jäämässä jälkeen sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutustasossa. Suomi tarvitsee kasvua tukevaa uutta osaamista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan perustuvaa hyvinvointia.

Arene esittää hallituksen syksyn budjettiriiheen seuraavaa:

1. Ammattikorkeakoulujen työ- ja elinkeinoelämää tukevan soveltavan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan RAHOITUKSEEN panostetaan uusia resursseja 50 milj. euroa vuosina 2018–2020

Suomi tarvitsee uusia panoksia ammattikorkeakoulujen TKI-osaamisen hyödyntämiseen eurooppalaisten mallin mukaisesti. Kansalliset rahoitusinstrumentit ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan ovat Suomessa olemattomat. Soveltavaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan suunnattu rahoitus vahvistaisi erityisesti ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja innovaatiotoimintaa.

2.Korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen ja korkean osaamisen uudistamiseen kohdennetaan uusia resursseja 2018-2020

Ammattikorkeakouluilla on kattavasti kokemusta joustavista, alueellisista ja kansallisista toimintamalleista korkeakoulutettujen muuntokoulutuksessa. Myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon työelämäläheinen koulutus luo ketterästi uutta osaamista ja työllistää.

3. Ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen osoitetaan lisäpanoksia 25 milj. + 25 milj. vuosina 2018–2019

Ammattikorkeakouluja pääomitettaisiin yhteensä 74 milj. euroa 2018–2019. Pääomitus toteutetaan vastikkeellisena valtion pääomasijoituksena yliopistojen pääomittamisen mallin mukaan. Rahankeräyksen avaaminen ammattikorkeakouluille mahdollisti valtion pääomien vastikkeellisuuden. Valtion pääomitus ei kuitenkaan korvaa ammattikorkeakoulujen riittävää ja vakaata perusrahoitusta.

Arene ry
Tapio Varmola
puheenjohtaja, rehtori

Arene ry
Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen kannanotto (pdf)

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

Ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitusta vahvistettava