Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Arene kannattaa esityksen mukaisesi merikapteenien englanninkielisten tutkintonimikkeiden ja teatteri-ilmaisun ruotsinkielisten tutkintonimikkeiden muuttamista seuraavasti:

  • merikapteenin (AMK) uudeksi englanninkieliseksi tutkintonimikkeeksi muutettaisiin Bachelor of Maritime Management ja
  • ylemmän korkeakoulututkinnon, merikapteeni (ylempi AMK) englanninkieliseksi tutkintonimikkeeksi muutettaisiin Master of Maritime Management.
  • teatteri-ilmaisun ohjaajan (AMK) uudeksi ruotsinkieliseksi tutkintonimikkeeksi muutettaisiin scenkonstpedagog (YH) ja
  • ylemmän korkeakoulututkinnon, teatteri-ilmaisun ohjaaja (ylempi AMK) ruotsinkieliseksi tutkintonimikkeeksi muutettaisiin scenkonstpedagog (högre YH).

Muutoksen myötä tutkinnot tulevat paremmin ymmärretyiksi kansainvälisissä yhteyksissä.

Arene kannattaa esitystä siitä, että opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1 päivää elokuuta 2017 vanhan tutkintonimikkeen mukaisessa koulutusohjelmassa, voisivat halutessaan saada asetuksen mukaisen uuden tutkintonimikkeen todistukseensa valmistuessaan.

Nimikkeen käyttö edellyttää, että opiskelija suorittaisi opintonsa 1 päivä elokuuta 2017 käyttöönotetun opetussuunnitelman mukaisesti.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >> 

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta