Miten valtion eurot ja korkeakoulupoliittiset tavoitteet kohtaavat – ammattikorkeakoulujen viestit eduskunnalle vuoden 2024 budjettikäsittelyyn 

Koulutustason nosto ja ammattikorkeakoulujen rahoitus 

 • Ammattikorkeakouluilla on koulutusjärjestelmässämme erityisen tärkeä rooli keskeisimpien korkeakoulu- ja TKI-poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa; koulutustason nostaminen, koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen sekä koulutuksen, osaavan työvoiman ja TKI-työn saatavuus eri puolilla Suomea.  
 • Yksi hallituskausi on liian lyhyt aikajänne tarkastella korkeakoulujen rahoitusta – puhumattakaan yhdestä vuodesta.  Ammattikorkeakoulujen aseman tekee äärimmäisen ahtaaksi taustalla olevat monen hallituskauden aikana tehdyt valtavat leikkaukset ja indeksijäädytykset. Kehitystä kuvaa, että ammattikorkeakoulujen tutkinnon hinta on laskenut lähes puolella viimeisen kymmenen vuoden aikana.  
 • Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta leikataan yhteensä 16 miljoonalla eurolla vuonna 2024. Leikkaussumma nousee portaittain ja on hallituskauden lopussa noin 30 miljoonaa vuodessa.  
 • Leikkauksista erityisen kipeä on sote-harjoittelukorvausten siirtymisen perusteella tehty 12 miljoonan euron leikkaus ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen; leikkaus vähentää sote-alan opiskelupaikkoja.  
 • Vaikka korkeakouluindeksi ja vuoden 2022 indeksin korjaukset näyttävät nostavan ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen tasoa 50 miljoonaa euroa, eivät indeksikorotukset lisää korkeakoulujen käytössä olevia resursseja vaan ylläpitävät nykyisen ostovoiman palkkojen ja muiden kulujen noustessa rajusti. 
 • Aloituspaikkojen lisäämiseen kohdennettu 10 miljoonan euron lisärahoitus ei helpota ammattikorkeakoulujen taloudellista asemaa. Aloituspaikkarahoituksella pakotetaan ammattikorkeakoulut pitämään aloituspaikkojen perustaso (ml edellisen kauden määräaikaisella lisärahoituksella lisätyt paikat) nykyisellään, vaikka leikkausten takia resurssit vähenevät ja aiemmat lisärahoituspaikat lakkautettiin.   

TKI-työ ja ammattikorkeakoulut 

 • Ammattikorkeakouluilla on lainmukainen TKI-tehtävä, jonka hoitamiseen puuttuu sekä perusrahoitus että muut kansalliset rahoitusinstrumentit.  Arene katsoo, ettei hallituksen esitys noudata parlamentaarisen TKI-työryhmän loppuraporttia. Sen linjauksen mukaan TKI-rahoituslain mukaisia lisäyksiä tulee kohdistaa myös korkeakoulujen TKI-toiminnan vahvistamiseen.
 • Nyt tarvitaan rahoitusta yritysten kasvun edellytysten tukemiseen alueellisten innovaatioekosysteemit vahvistamiseksi. Näiden vetureiksi sopivat juuri ja ainoastaan ammattikorkeakoulut.  
 • Ammattikorkeakoulut tarvitsisivat erityisen kipeästi rahoitusta TKI-toiminnan valmiuksien ja infrastruktuurin vahvistamiseen, joita ei voida pelkällä hankerahoituksella kehittää. 
 • Budjettiriihen kirjaus uudesta Business Finlandin rahoituksesta erityisesti ammattikorkeakoulujen tarpeisiin oli tervetullut avaus. Se edellyttää uuden rahoitusmekanismin kehittämistä tai nykyisten instrumenttien kriteereiden muuttamista. Muuten rahoitus ei kohdistu tehokkaasti ja kattavasti yritysten ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön.   
 • Ammattikorkeakoulut on otettava mukaan tohtorikoulutuspilotteihin, koska aiemmilla keinoilla tohtorikoulutuksen kehittämisen tavoitteet eivät ole täyttyneet määrällisesti eikä työllistymisen profiilin osalta.  
Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene hakee EU-asiantuntijaa ammattikorkeakoulujen asialle 

Arene etsii osa-aikaista asiantuntijaa määräaikaiseen ja osa-aikaiseen (50 %)...

Tekoäly mukana ammattikorkeakoulujen arjessa

Katsoin hiljattain lentokoneessa mielenkiintoisen elokuvan After Yang, jossa tekoälyllä...

Arenen lausunto E-kirjeestä koskien komission tiedonantoa kyberturvallisuusakatemioista

Arene pitää Suomen kantaa komission tiedonannosta pääosin hyvänä.Arene pitää...

Ammattikorkeakoulujen hiilijalanjälki -webinaari 11.12.2023 klo 14-15.30

Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän hiilijalanjälkilaskenta-alaryhmä järjestää maanantaina...

Opiskelijoiden hyvinvointi on koulutustason noston edellytys

Mielenterveysviikolla ammattikorkeakouluja edustava Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja siellä opiskelevia...

Miten valtion eurot ja korkeakoulupoliittiset tavoitteet kohtaavat – ammattikorkeakoulujen viestit eduskunnalle vuoden 2024 budjettikäsittelyyn