Henkilöstö avainasemassa ammattikorkeakoulujen kestävyystyössä

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2020 Arenen rehtorikokouksessa. Alkuvuonna 2021 toteutettiin ammattikorkeakoulujen henkilöstölle kysely kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta, ja saman vuoden keväänä kyselyn tuloksista julkaistiin raportti.

Laaja tutkimusaineisto tarjosi houkuttelevan mahdollisuuden myös syvällisempään analyysiin: Millaisia ajatuksia ja konkreettisia ehdotuksia ammattikorkeakoulujen henkilöstöllä on siihen, miten ammattikorkeakoulut voivat edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta?

Tutkijatiimi tarttui innolla kyselyaineistoon, ja tuloksena on vertaisarvioitu artikkeli arvostetussa Foresight-julkaisussa.

Tavoitteena oli saada ammattikorkeakoulujen henkilöstön ääni kuuluviin, kertoo tutkimukseen osallistunut yliopettaja Taru Konst.

Yli 800 avoimen vastauksen aineisto kertoo aiheen tärkeydestä vastaajille, jatkaa dosentti Tuija Koivunen

Kaikkein tehokkaimpana kestävän kehityksen edistämisen välineenä nähtiin koulutus. Varmistamalla kaikkien opiskelijoiden kestävän kehityksen tiedot, taidot ja motivaatio lisätään merkittävimmin ammattikorkeakoulujen vaikutusta kestävän kehityksen etenemiseen yhteiskunnassa, kertoo tutkija Mervi Friman tutkimustuloksista.

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja ovat tarve integroida kestävä kehitys ja vastuullisuus aidosti ja kattavasti ammattikorkeakoulujen strategioihin ja käytännön toimintasuunnitelmiin, koulutustoiminnan suuri vaikuttavuus, henkilökunnan ratkaiseva rooli niin opetuksen kuin koko organisaation toiminnan uudistamisessa kohti kestävää kehitystä, sekä TKI-toiminnan ja kampustoiminnan merkitys kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisessä. Tutkimusartikkeliin pääset tutustumaan tästä.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut...

Henkilöstö avainasemassa ammattikorkeakoulujen kestävyystyössä