Arenen suositus TKI-tilojen käytöstä koronaviruksen aikana

Aluehallintovirasto on 17.3.2020 sulkenut ammattikorkeakoulujen tilat ja keskeyttänyt lähiopetuksen. Päätöksen mukaan tilojen sulkeminen ei koske ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan käytössä olevia tiloja, erityisesti kriittisillä tutkimuksen aloilla.  

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene pitää tärkeänä, että ammattikorkeakoulut toimivat yhdessä ja määrätietoisesti ehkäistäkseen koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämistä ja sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Tämän mukaisesti suosittelimme jo ennen valtioneuvoston ohjeista lähiopetuksen siirtämistä etäopetukseksi. 

Opetuksen lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa on tehtävä mahdollisimman paljon etätyönä. Näin minimoidaan henkilöstön läsnäoloa ammattikorkeakoulun tiloissa ammattikorkeakoulun tiloissa. AVI:n päätökset ohjeistavat alle 10 henkilön kohtaamisiin.  

Arene suosittelee rajoittamaan TKI-tilojen käyttöä AVI:n päätöksen mukaisesti kriittiseen toimintaan, mikä edellyttää ammattikorkeakoulun tilojen tai siellä olevien laitteistojen tai ohjelmistojen käyttöä. Tilojen käytöstä tulee sopia rehtorin valtuuttaman henkilön kanssa. 

Kaikki työskentely kampuksilla tulee ohjeistaa siten, että tiloissa työskentely on olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman turvallista.   

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Arenen suositus TKI-tilojen käytöstä koronaviruksen aikana