Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä. Myös niiden uudistuvat rahoituksen perusteet kannustavat hakemaan rahoitusta sieltä. Ammattikorkeakoulut kytkeytyvät muutoinkin yhä tiiviimmin eurooppalaiseen yhteistyöhön niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin edunvalvonnassakin. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene aloittaa kesäkuussa kaksivuotisen puheenjohtajuuskauden eurooppalaisia ammattikorkeakouluja edustavassa UAS4EUROPE-järjestössä.  Puheenjohtajan roolissa toimii Arenessa Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm. Arenessa on aloittanut myös uusi EU-edunvalvontaan keskittyvä asiantuntija.

Arene näkee, että korkeakoulujen eurooppalaisen yhteistyön vahvistaminen on yhä tärkeämpää yhteisten ratkaisujen löytämiseksi niin kansallisiin kuin globaaleihinkin haasteisiin. Monissa maissa ammattikorkeakoulujen vahva profiili työelämäläheisenä soveltavan tutkimuksen tekijänä ja kouluttajana on nähty Suomea kirkkaammin.  

Arenen puheenjohtajuuskausi osuu strategisesti tärkeään saumakohtaan, sillä seuraavat europarlamenttivaalit pidetään kesäkuussa.  Suomesta valitaan tuolloin 15 uutta edustajaa Euroopan parlamenttiin. Myös Euroopan komission painopisteet määritellään syksyllä uusiksi vuosille 2024–2029. Näin ollen vuosi 2024 on pitkälti myös pidemmän aikavälin ennakoinnin aikaa.     

Mikael Vainio

Keskustelut EU:n seuraavan ohjelmakauden (2028–2034) tutkimus- ja innovaatiorahoituksen puiteohjelmasta (FP10) ovat jo käynnistyneet. Arenen puheenjohtajuuskaudella hahmottuvat pitkälti puiteohjelman budjetti, rakenne ja ominaispiirteet. Eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen vahva ääni tarvitaan näissä keskusteluissa.

Edunvalvonnan vahvistamiseksi Arenessa on aloittanut helmikuun alussa EU-asiantuntijana yhteiskuntatieteiden maisteri Mikael Vainio. Hänellä on vahva osaaminen korkeakouluasioissa ja EU-edunvalvonnassa sekä Brysselistä että kotimaasta.

UAS4EUROPE-verkoston puheenjohtajuus on suomalaiselle ammattikorkeakoulukentälle kiinnostava strateginen mahdollisuus vahvistaa näkyvyyttään EU-tasolla. Suomella on paljon annettavaa ja saatavaa eurooppalaisesta yhteistyöstä. Erityisesti ammattikorkeakoulujen soveltavalle TKI-toiminnalle on nyt kysyntää eurooppalaisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tätä yhteistä viestiä viemme nyt eteenpäin entistä vahvemmin yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa, sanoo Vainio.

– Euroopassa näytetään kulkevan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisessä monin paikoin ennakkoluulottomammin kuin Suomessa. Ammattikorkeakoulukenttä haluaa antaa kaiken osaamisensa ja verkostonsa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Pidämme tärkeänä, että voimme edistää tietoisuutta korkeakoulukentän duaalimallista eri jäsenmaissa sekä korostaa ammattikorkeakoulujen vahvuuksia soveltavassa ja käytännönläheisessä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä osaajapulan ratkaisemisessa, korostaa Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Avoimen korkeakoulutuksen maksut kolminkertaistuvat – ammattikorkeakoulut suhtautuvat kriittisesti esitykseen  

Ammattikorkeakoulut suhtautuvat kriittisesti esitykseen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun korotukseen 45 euroon...

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana