Ammattikorkeakoulut haluavat Suomen hyötyvän tekoälyn mahdollisuuksista – Arene ja CSC käynnistävät koulutuksen tekoälystä ammattikorkeakoulujen johdolle

Tekoäly vaikuttaa ammattikorkeakouluissa vahvasti sekä koulutukseen että tutkimus- ja kehittämistyöhön. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus järjestävät yhdessä vuoden kestävän tekoälykoulutuksen ammattikorkeakoulujen johdolle. Tavoitteena on tarjota paitsi uusinta tietoa teknologioista ja kehittymisen näkymistä, myös tarjota alusta yhteistyön vahvistamiseen. 

Ammattikorkeakoulut ovat keskeisessä roolissa, kun Suomi pyrkii koulutuksen ja tutkimuksen kautta pitämään asemansa kärkimaana maailman hyvinvoivien maiden joukossa. Kilpailussa on keskeistä, että korkeakouluja johdetaan strategisesti uusimman tiedon pohjalta.

Kaksi kolmasosaa Suomen korkeasti koulutetuista valmistuu ammattikorkeakouluista nyt ja tulevaisuudessa. Samoin ammattikorkeakouluissa tehdään yhä merkittävämpi osa työelämää kehittävästä soveltavasta tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että korkeakouluja johdetaan ja koulutusta kehitetään etupainotteisesti tulevaisuuden työelämän osaamistarpeiden mukaisesti. Merkitys on erityisen suuri siksi, että tekoäly vaikuttaa työn tuottavuuteen merkittävästi.

Tutkimustieto osoittaa, että asiantuntijatyö ei katoa tekoälyn myötä, mutta tekoäly muuttaa toimenkuvia huomattavasti kaikilla toimialoilla, terveydenhuoltoa myöten. Toisin kun monet muut teknologiset murrokset, tekoäly muuttaa nimenomaan korkeasti koulutettujen työtä. Samoin se jakanee yritysten menestymisen edellytyksiä rajusti uudelleen.

Suomi hyötyy tekoälyn tuomista eduista kansakuntana sitä enemmän, mitä valmiimpia asiantuntijat ja yritykset ovat sitä hyödyntämään. Tämän vuoksi ammattikorkeakoulujen johto haluaa olla etujoukkona kehittämässä koulutustaan ja tutkimustaan, sanoo ammattikorkeakoulut kokoavan Arenen hallituksen jäsen ja digivaliokunnan puheenjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari.

CSC:n avulla Suomessa on käytettävissä maailman tehokkaimpiin kuuluva tekoälyn kehityskalu: LUMI-supertietokone. Tarvitsemme laskennan ja datanhallinnan työkalujen lisäksi monipuolista valikoimaa digitaalisia teknologioita, osaamista ja yhteistyömallien kehittämistä. Tekoälyn merkitys tutkimuksessa ja opetuksessa tulee lähitulevaisuudessa merkittävästi kasvamaan ja yhdessä voimme rakentaa valmiuksia tekoälyn vaikuttavaan, vastuulliseen ja eettiseen käyttöön, kertoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.  

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus järjestävät vuoden 2024 aikana suomalaisten ammattikorkeakoulujen rehtoreille ja ylimmälle johdolle moniosaisen koulutusohjelman tekoälystä oppimisen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan muutosmahdollisuutena. Kokonaisuus käsittelee mm. tekoälyn teknologioita, tulevaisuutta, kansainvälisiä näkökulmia, kyberturvallisuutta, sääntelyn kehitystä, ja sisältää paljon yhteistä työskentelyä. 

Lisätietoja Arenesta 
www.arene.fi ja CSC:stä www.csc.fi 

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Ammattikorkeakoulut haluavat Suomen hyötyvän tekoälyn mahdollisuuksista – Arene ja CSC käynnistävät koulutuksen tekoälystä ammattikorkeakoulujen johdolle