Oppimisen muutos haastaa ammattikorkeakoulujen opettajia

Ammattikorkeakoulujen opettajat näkevät digitalisaation mahdollisuutena sekä toivottavana kehityskulkuna, vaikka digitaitojen osaamisessa on vielä vaihtelua. Opettajat myös kokevat työnsä yksilölliseksi toiminnaksi, ja vain osa opettajista on omaksunut muutoksen kohti ohjaavaa ja yhteisöllistä työtapaa opetuskeskeisen työskentelyn sijaan, kertoo tuore väitöstutkimus. 

Terveystieteiden lisensiaatti Aija Töytäri väittelee tänään ammattikorkeakouluopettajien näkemyksistä oppimiseen ja osaamishaasteisiin ammattikorkeakouluissa. Väitöksen erityinen tarkastelun kohde on siinä, miten ammattikorkeakouluopettajat oppivat ja hyödyntävät digitaalisuutta työssään ja minkälaisia osaamishaasteita heillä on työelämäyhteistyössä. 

Töytärin väitöksen yksi keskeinen tulos on, että ammattikorkeakoulujen opettajat näkevät oppimisen perinteisen ajattelutavan mukaisesti yksilöllisenä toimintana ja vain osa opettajista on omaksunut muutoksen kohti ohjaavaa ja yhteisöllistä työtapaa opetuskeskeisen työskentelyn sijaan. Vain pieni edelläkävijöiden joukko kuvasi oppimistaan innovatiivisena toimintana korkeakoulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi työelämäyhteistyön osaamishaasteena on yhteistyön vähäisyys ja kumppanuuksien puute. 

– Vaikka aikaisempien tutkimustulosten perusteella ammatillinen opettajuus on muuttunut yksilöllisestä yhteisöllisempään suuntaan, verkostoitunut ja varsinkaan kansainvälinen opettajuus ei näyttäydy tämän tutkimuksen mukaan hallitsevana muotona ammattikorkeakoulutuksessa, Töytäri huomauttaa. 

Myös digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa on edelleen vaihtelevaa opettajien keskuudessa. Opettajat suhtautuivat digitalisaatioon pääasiassa positiivisesti, nähden sen mahdollisuutena, toivottuna ja työntekoa helpottavana asiana. Toisaalta vain viidenneksellä opettajista on laajaa digitaitojen hyödyntämistä ja neljännes vastaajista koki digitalisaation välttämättömänä pahana.

Aija Töytäri työskentelee opetusneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen sekä lukio- ja opettajankoulutuksen osastolla korkeakoulutuksen kehittämisen tehtävissä. Hänellä on omakohtaista kokemusta ammattikorkeakoulun päivittäisestä työstä sekä kehittämisestä, sillä hän on toiminut koulutussuunnittelijan ja -päällikön tehtävissä Jyväskylän ammattikorkeakoulun terveysalan koulutusohjelmassa sekä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Lisäksi hän on toiminut erilaisissa ammattikorkeakoulutuksen kehittämishankkeissa Haaga-Helian ja Hämeen ammattikorkeakoulun palveluksessa.  

TtL Aija Töytärin fysioterapian väitöskirjan ”Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin” tarkastustilaisuus pidetään Arppeanum-auditoriossa (Snellmaninkatu 3, Helsinki) 9.8.2019 klo 12. Vastaväittäjänä FT, dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen (Hämeen ammattikorkeakoulu) ja kustoksena FT Arja Piirainen. Väitöstilaisuuden kieli on suomi. 

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Oppimisen muutos haastaa ammattikorkeakoulujen opettajia