Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kampusyhteistyölle vihreää valoa

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kampusyhteistyöllä monia myönteisiä vaikutuksia – ”Pystytään synnyttämään osaamiskeskittymä, joka houkuttelee opiskelijoita ja huippututkijoita”

Samalle kampukselle sijoittuneet korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat tehdä monipuolista yhteistyötä, josta koituu organisaatioille runsaasti erilaisia hyötyjä. Tämä kävi ilmi, kun hiljattain toimintansa aloittanut KoTuNet-työryhmä kartoitti yhteistyön muotoja, myönteisiä vaikutuksia ja esteitä.

-Yhteistyön avulla pystytään synnyttämään osaamiskeskittymä, joka houkuttelee opiskelijoita ja huippututkijoita. Monimutkaisia ongelmia on myös helpompi ratkoa osaamista yhdistelemällä, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn toiminnanjohtaja Leena Wahlfors.

Kampusyhteistyön hyviä käytäntöjä kartoitettiin tarkastelemalla Oulun yliopiston Linnanmaan ja Kontinkankaan kampusten toimintaa sekä keskustelemalla asiasta KoTuNetin kokouksissa. Yhteistyön keskeisinä muotoina nousivat esiin yhteiset tutkimushankkeet, julkaisujen laatiminen, henkilökierto sekä tilojen, laitteiden ja aineistojen jakaminen.

-Organisaatiot voivat myös koota voimansa kurssien pitämisessä. Eri oppiaineissa voidaan järjestää sovittuja opetuskokonaisuuksia yhdessä, kertoo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Tärkeinä edellytyksinä kampusyhteistyölle työryhmä pitää luottamusta ja toimivaa työnjakoa. Myös viestintään kannattaa panostaa, koska sen avulla voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja tehdä työn tuloksia näkyviksi.

-Olisi hyvä, jos kaikkien organisaatioiden sisäisissä verkoissa olisi kampusyhteistyötä varten oma ikkuna. Sinne voitaisiin laatia uutisia meneillään olevista projekteista, toteaa Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin toiminnanjohtaja Sanna Marttinen.

Yhteenveto kampusyhteistyön hyvistä käytännöistä on koottu diaesitykseksi, joka on ladattavissa KoTuNet-työryhmän jäsenten nettisivuilta. Ryhmä toteuttaa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön liittyviä projekteja myös tulevaisuudessa ja tiedottaa niistä omissa kanavissaan.

KoTuNet aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa, ja siihen kuuluvat UNIFI, Arene ja Tulanet. Työryhmän tavoitteena on yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön edistäminen. KoTuNetin kokoonpanoon pääsee tutustumaan tarkemmin täällä: https://www.unifi.fi/toiminta/tyoryhmat/.

 

KoTuNet tiedote >>

Kampusyhteistyön hyvät käytännöt -diasarja >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kampusyhteistyölle vihreää valoa