Budjettiriihessä varmistettava rahoitus ammattikorkeakoulujen sote-alan harjoittelupaikoille

Ammattikorkeakoulut ovat erittäin tyytyväisiä sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaan luonnokseen laista, jonka nojalla valtio korvaisi sote-alan työpaikoille harjoittelusta koituvia kustannuksia työpaikoille. Muutokset eivät saa vaarantaa missään tilanteessa opiskelijoiden pääsyä harjoitteluihin. Seuraava tärkeä askel on päättää syyskuun budjettiriihessä varata uudistukseen tarvittavat rahat.  

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa lakiluonnoksessa esitetään, että jatkossa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvästä harjoittelusta suoritettaisiin valtion varoista korvaus harjoittelupaikoille. Ammattikorkeakoulut joutuvat – muista koulutussektoreista poiketen – maksamaan harjoitteluista sosiaali- ja terveydenhoitoalan harjoittelupaikkoja tarjoaville julkisille ja yksityisille työpaikoille. Ammattikorkeakoulujen tutkintokohtainen valtionrahoitus on laskenut kolmanneksella viimeisen 10 vuoden aikana. Sote-alalla tutkintotavoite nousi vuoden 2021 alusta 28 prosenttia.  

Ammattikorkeakoulut tekivät vuoden 2021 lopussa periaatelinjauksen luopua vanhoista harjoittelusopimuksista vuoden 2023 alusta, kun ne olivat siirtyneet hyvinvointialueille sairaanhoitopiireiltä. Sopimukset on nyt irtisanottu ja neuvottelut ovat käynnissä uusista maksuttomista sopimuksista. Maksuttomista sopimuksista sovitaan myös muiden harjoitteluorganisaatioiden kanssa.  

Ammattikorkeakouluille harjoittelumaksut ovat olleet merkittävä kustannus ja muutoksen myötä resurssit vapautuvat opetukseen ja sen kehittämiseen. Rahoitukselle on tarve tilanteessa, jossa opiskelijamäärät ovat kasvussa ja opintoihin hakeutuu myös yhä enemmän ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, toteaa Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen

Harjoittelukorvausta myönnettävä kaikille sote-alan työpaikoille 

Arene kannattaa vahvasti esitettyä lakimuutosta, jonka myötä sosiaali- ja terveysministeriö ottaa roolin sosiaali- ja terveysalan koulutusten harjoittelukustannuksista sekä harjoitteluiden kehittämisestä. Lakimuutos lisää merkittävästi eri alojen opiskelijoiden yhdenvertaisuutta harjoitteluissa sekä vahvistaa opiskelijoiden kiinnittymistä julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaorganisaatioihin – ja vähentämään siten osaltaan alan valtavaa työvoimapulaa. Esitys tukee ammattikorkeakoulujen sote-alan harjoitteluiden laadun kehittämistä ja ratkaisee näin osaltaan vaikeaa työvoimatilannetta. 

Arene pitää erittäin tärkeänä, että korvaus maksetaan kaikille sote-alan harjoittelupaikkoja tarjoaville työpaikoille; eli hyvinvointialueiden lisäksi yksityisille toimijoille, kunnille sekä kolmannelle sektorille, Mielityinen toteaa.

Arenen lausunto terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Budjettiriihessä varmistettava rahoitus ammattikorkeakoulujen sote-alan harjoittelupaikoille