Budjettiriihessä varmistettava rahoitus ammattikorkeakoulujen sote-alan harjoittelupaikoille

Ammattikorkeakoulut ovat erittäin tyytyväisiä sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaan luonnokseen laista, jonka nojalla valtio korvaisi sote-alan työpaikoille harjoittelusta koituvia kustannuksia työpaikoille. Muutokset eivät saa vaarantaa missään tilanteessa opiskelijoiden pääsyä harjoitteluihin. Seuraava tärkeä askel on päättää syyskuun budjettiriihessä varata uudistukseen tarvittavat rahat.  

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa lakiluonnoksessa esitetään, että jatkossa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvästä harjoittelusta suoritettaisiin valtion varoista korvaus harjoittelupaikoille. Ammattikorkeakoulut joutuvat – muista koulutussektoreista poiketen – maksamaan harjoitteluista sosiaali- ja terveydenhoitoalan harjoittelupaikkoja tarjoaville julkisille ja yksityisille työpaikoille. Ammattikorkeakoulujen tutkintokohtainen valtionrahoitus on laskenut kolmanneksella viimeisen 10 vuoden aikana. Sote-alalla tutkintotavoite nousi vuoden 2021 alusta 28 prosenttia.  

Ammattikorkeakoulut tekivät vuoden 2021 lopussa periaatelinjauksen luopua vanhoista harjoittelusopimuksista vuoden 2023 alusta, kun ne olivat siirtyneet hyvinvointialueille sairaanhoitopiireiltä. Sopimukset on nyt irtisanottu ja neuvottelut ovat käynnissä uusista maksuttomista sopimuksista. Maksuttomista sopimuksista sovitaan myös muiden harjoitteluorganisaatioiden kanssa.  

Ammattikorkeakouluille harjoittelumaksut ovat olleet merkittävä kustannus ja muutoksen myötä resurssit vapautuvat opetukseen ja sen kehittämiseen. Rahoitukselle on tarve tilanteessa, jossa opiskelijamäärät ovat kasvussa ja opintoihin hakeutuu myös yhä enemmän ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, toteaa Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen

Harjoittelukorvausta myönnettävä kaikille sote-alan työpaikoille 

Arene kannattaa vahvasti esitettyä lakimuutosta, jonka myötä sosiaali- ja terveysministeriö ottaa roolin sosiaali- ja terveysalan koulutusten harjoittelukustannuksista sekä harjoitteluiden kehittämisestä. Lakimuutos lisää merkittävästi eri alojen opiskelijoiden yhdenvertaisuutta harjoitteluissa sekä vahvistaa opiskelijoiden kiinnittymistä julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajaorganisaatioihin – ja vähentämään siten osaltaan alan valtavaa työvoimapulaa. Esitys tukee ammattikorkeakoulujen sote-alan harjoitteluiden laadun kehittämistä ja ratkaisee näin osaltaan vaikeaa työvoimatilannetta. 

Arene pitää erittäin tärkeänä, että korvaus maksetaan kaikille sote-alan harjoittelupaikkoja tarjoaville työpaikoille; eli hyvinvointialueiden lisäksi yksityisille toimijoille, kunnille sekä kolmannelle sektorille, Mielityinen toteaa.

Arenen lausunto terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Avoimen korkeakoulutuksen maksut kolminkertaistuvat – ammattikorkeakoulut suhtautuvat kriittisesti esitykseen  

Ammattikorkeakoulut suhtautuvat kriittisesti esitykseen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun korotukseen 45 euroon...

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Budjettiriihessä varmistettava rahoitus ammattikorkeakoulujen sote-alan harjoittelupaikoille