Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta on tärkeä heti uuden EU-vaalikauden alussa. UAS4Europe on ammattikorkeakoulujen eurooppalainen etujärjestö, joka keskittyy parantamaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä. Arenen puheenjohtajuuskausi kestää seuraavat kaksi vuotta (2024–2026). Suomalaiset ammattikorkeakoulut hakevat kehittämisvoimaa yhä vahvemmin yhteistyöstä eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. Puheenjohtajuus vahvistaa myös kansallista vaikuttamistyötä.  

UAS4Europe-verkoston ydintavoitteena on vaikuttaa EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan, jotta se vahvistaisi ammattikorkeakoulujen kyvykkyyksiä edistää Euroopan elinvoimaa.  Verkosto toimii aktiivisena keskustelukumppanina eurooppalaisen tutkimusalueen foorumilla (ERA Forum), jossa edistetään mm. tutkijoiden liikkuvuuteen ja urakehitykseen sekä tutkimuksen arviointiin liittyviä kehityskulkuja eri EU-maissa.

Rehtori Heidi Fagerholm. Kuvaaja Antti J. Leinonen, 2021

Arenen puheenjohtajuuskauden tavoitteena on vahvistaa verkoston aktiivista otetta EU-vaikuttamistyöhön. Onnistuminen edellyttää aktiivisia yhteistyösuhteita keskeisiin EU-päättäjiin, kuten esimerkiksi TKI-politiikkaan profiloituviin europarlamentaarikkoihin ja komission avainhenkilöihin. Ammattikorkeakoulujen soveltavan, käytännönläheisen ja alueellisesti vaikuttavan TKI-toiminnan erityispiirteet kaipaavat lisäymmärrystä niin jäsenvaltioissa kuin Unionissakin.   

– Suomalaisille ammattikorkeakouluille puheenjohtajuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vahvistaa kollektiivista EU-edunvalvontaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä tällä hetkellä suomalaisten ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta yli puolet on lähtöisin EU-rahoitusohjelmista, sanoo Arenesta puheenjohtajuutta hoitava Oulun ammattikorkeakoulun rehtori – toimitusjohtaja Heidi Fagerholm.     

Suomi jäämässä taas jälkeen korkeakoulujärjestelmän uudistamisessa

Ammattikorkeakoulut ovat viime vuodet kytkeytyneet yhä tiiviimmin osaksi eurooppalaista korkeakouluverkostoa. Yhteistyö on osoittanut, että muu Eurooppa pinkoo taas uusiutumisessa edelle.  Koulutustason noston vaikeus on osoittanut, miten vaikeaa on kuroa umpeen pitkän ajan kuluessa syntynyttä kouluttamis- tai kehittämisvelkaa. Nyt sama on käymässä korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä.  

Useissa Suomen keskeisissä kilpailijamaissa ammattikorkeakoulujen asemaa on viime vuosina vahvistettu esimerkiksi antamalla niille oikeuden kouluttaa tohtoreita. Esimerkiksi Alankomaissa ammattikorkeakoulut aloittivat omat tohtorikoulutuspilottinsa loppuvuodesta 2023. Eurooppalaisen yhteistyön tiivistäminen vahvistaa vertaisoppimista, ja antaa syötteitä kansalliseen poliittiseen keskusteluun.

Samaan aikaan kun Brysselissä kattojärjestön puheenjohtajuus siirtyy Arenelle ja Suomelle, niin Suomen muu ammattikorkeakoulujen johto on koolla eurooppalaisen yhteistyön tiimoilta Kotkassa uudella Xamkin kampuksella.

Kuulemme ajankohtaisia kuulumisia muun muassa komissiosta sekä vertailemme eri ammattikorkeakoulujen oppeja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Suomi voi saada hyvän aseman verkostoissa, jos hyödynnämme hyvin kansallisen osaamisen esimerkiksi datan siirrossa ja käsittelyssä digitalisoituvassa toimintaympäristössä, toteaa Arenen puheenjohtaja Riitta Konkola.     

Mistä on kyse?

Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm toimii ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkoston UAS4 Europen puheenjohtajana kesäkuusta 2024 kesäkuuhun 2026. Verkosto kokoaa yhteen kahdeksan ammattikorkeakoulujen kattojärjestöä kuudesta eri maasta: Alankomaat, Saksa, Itävalta, Tanska, Suomi ja Sveitsi. Verkoston piiriin kuuluu toistaiseksi yli 150 ammattikorkeakoulua, ja verkostolla on vahva strateginen intressi jäsenpohjansa laajentamiseen.

UAS4Europe-verkosto on julkaissut yhteisen FP10-linjapaperin:”Towards 2028 – Shaping the Future of R&I Framework Programme” tulevan EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjeman (FP10) suunnitteluun.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä