Kunta- ja yrityspäättäjät: Ammattikorkeakoulut lisäävät maakuntien elinvoimaisuutta, mutta työvoimatarpeisiin on vastattava paremmin tulevaisuudessa

Kunnanvaltuutettujen ja yrityspäättäjien mukaan ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet lisäämään maakuntien elinvoimaisuutta hyvin. Erityisen hyvin ammattikorkeakoulun rooli tunnistetaan maakunnissa, joissa ei sijaitse yliopiston pääkampusta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen syksyllä 2018 teettämässä kyselyssä 88 prosenttia vastanneista kunnanvaltuutetuista ja yrityspäättäjistä oli sitä mieltä, että ammattikorkeakoulu lisää maakunnan elinvoimaisuutta.

-Kunta ja yrityspäättäjät tunnistavat ammattikorkeakoulujen päätehtävät koulutuksessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, arvioi Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain 28 000 henkilöä, joista keskimäärin kaksi kolmasosaa jää töihin opiskelumaakuntaan. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa oli viime vuonna mukana 13 000 innovaatiotoiminnan kumppania, joista yli puolet oli yrityksiä.

Kyselyn mukaan ammattikorkeakouluilla melko toimivat yhteydet maakuntien elinkeinoelämään ja yritystoimintaan.

Kunnanvaltuutetuista 67 prosenttia piti yhteyksiä toimivina, mutta yrityspäättäjien mielipiteet jakautuvat: 51 % piti yhteyksiä toimivina, 49 % piti yhteyksiä heikkoina tai ei osannut sanoa mielipidettä.

-Suomessa on satatuhatta työnantajayritystä, joiden tavoittamiseksi on korkeakouluissa tehtävä jatkuvasti töitä, Lempinen kommentoi tulosta. Tyypillisimmät yhteistyön muodot ovat amk-opintoihin kuuluva työharjoittelu, opinnäytetyöt ja yhteiset innovaatio- ja kehittämishankkeet.

Osaajapula näkyy vastauksissa

Ammattikorkeakouluilla on parantamisen varaa osaavan työvoiman kouluttamisessa maakuntiin. Kaikista vastaajista alle puolet (49 %) oli sitä mieltä, että ammattikorkeakoulut kouluttavat osaavaa työvoimaa riittävästi heidän maakuntaansa. Noin neljännes vastaajista oli asiasta eri mieltä.

Yrityspäättäjistä jopa 46 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän alueellaan toimivat ammattikorkeakoulut eivät kouluta riittävästi osaavaa työvoimaa edustamansa yrityksen tarpeisiin.

***
Kunnanvaltuutettujen ja yrityspäättäjien parissa tehty kyselytutkimus käsitteli suomalaista korkeakoulupolitiikkaa ja ammattikorkeakouluja. Selvityksen toteutti Aula Research Oy Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1286 vaikuttajaa, joista 858 oli kunnanvaltuutettuja ja 428 yrityspäättäjiä. Yrityspäättäjien yleisimmät tehtävänkuvat olivat toimitusjohtaja, omistaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja ja aluejohtaja. Selvityksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä aikavälillä 28.9.-5.11.2018.

Selvitys: kunta- ja yrityspäättäjäkysely >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Kunta- ja yrityspäättäjät: Ammattikorkeakoulut lisäävät maakuntien elinvoimaisuutta, mutta työvoimatarpeisiin on vastattava paremmin tulevaisuudessa