Eduskunnan sivistysvaliokunta tukee ammattikorkeakoulujen TKI-roolia

Eduskunnan sivistysvaliokunta nostaa esille tuoreessa lausunnossaan ammattikorkeakoulujen merkittävää roolia Suomessa tehtävässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n asiantuntija Eerikki Vainio kehuu valiokuntaa sen hyvistä näkemyksistä, ja haluaa nostaa esille erityisesti valiokunnan kyvyn tunnistaa ammattikorkeakoulujen TKI-roolin tärkeys sekä merkitys suomalaisen yhteiskunnan menestymisen kannalta.

Valiokunta on asiantuntijakuulemisen yhteydessä pyrkinyt selvittämään etenkin mahdollisuuksia rahoitushakemusten laadun kehittämiselle.

– Ammattikorkeakoulujen osuus tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman rahoituksesta on perusteettoman pieni. Saantoa ammattikorkeakouluille voidaan kasvattaa selkeyttämällä ja kirkastamalla sekä kansallisesti että tulevassa puiteohjelmassa ammattikorkeakoulujen roolia soveltavassa tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Tämä edellyttää kuitenkin, että ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitusta vahvistetaan kansallisesti, tutkimusedellytysten ja vastinrahoitusmahdollisuuksien kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämispotentiaalin huomioon ottaminen on yleiseurooppalainen haaste. Merkittävä osa Euroopan tutkimusosaamisesta uhkaa jäädä hyödyntämättä.

Valiokunta painottaa, että tutkimus- ja innovaatiotoimintaa korostavana maana Suomella on kaikki mahdollisuudet menestyä entistä paremmin haettaessa EU-rahoitusta tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Valiokunta korostaa myös yhteistyötä ja synergiaetujen hakemista yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kesken.

Sivistysvaliokunnan lausunnossa todetaan, että EU:ssa on asetettu tavoitteeksi kasvattaa yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa nykyisestä noin 2 %:n BKT-osuudesta noin 3 %:iin vuoteen 2020 mennessä.

Lisää aiheesta

Arene lausui aiheesta maaliskuussa: Vaikuttaminen EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen 2021‒ tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman uudistaminen.

Valtioneuvoston lausunto kokonaisuudessaan: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-

Arenen TKI-RAKE selvitys

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Eduskunnan sivistysvaliokunta tukee ammattikorkeakoulujen TKI-roolia