Osaaminen ja työllisyys kasvu-uralle – Amk-rahoitus kuntoon

Suomi tarvitsee lisää nopeita panostuksia osaamiseen ja koulutukseen, jotta yritysten kohtaama pula osaajista ei heikennä talouden kasvua.

Samalla on varauduttava pitkäjänteisempään aikuisten kouluttautumisen uudistamiseen, millä vastaamme koulutuksen ja osaamisen tason heikkenemiseen. Korkeakoulutus antaa parhaan mahdollisen pohjan osaamisen uudistamiselle työuran aikana ja suojaa työttömyydeltä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät tilastojen mukaan erittäin hyvin.

Ammattikorkeakouluilla on osaamista yhteistyöhön työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ketterät ja tehokkaat ammattikorkeakoulut ovat valmiita kehittämään uusia kumppanuuksia yritysten rekrytoinnin, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja yritysten kehitys- ja innovaatiotyön tueksi, mutta tämä ei onnistu nykyisellä rahoituksella.

Vuosina 2012–2017 ammattikorkeakoulujen rahoitus supistui noin 22 %, mikä tarkoittaa lähes 200 miljoonan euron leikkausta vuotuiseen rahoitukseen.

Ammattikorkeakoulujen rahoituspohja on korjattava kasvu-uralle, jotta Suomen osaamistasossa saadaan Korkeakoulu ja tutkimus 2030 – vision mukainen käänne.

 

Arene esittää, että hallitus panostaa Suomen kasvuun ja työllisyyteen seuraavasti:

  • Ammattikorkeakoulujen avoimeen ammattikorkeakoulutarjontaan, joustaviin lyhyisiin koulutuksiin ja osaamismoduuleihin kohdennetaan 40 miljoonan euron lisäpanos vuosina 2018–2019.
  • Ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan kohdennetaan uusia resursseja 20 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019.
  • Ammattikorkeakoulujen valtion perusrahoituksen pohja korjataan palauttamalla jäädytetyt indeksit täysimääräisesti ammattikorkeakoulujen rahoituspohjaan.

Ammattikorkeakoulut rahoittavat soveltavan tutkimuksen omasta budjetistaan, mikä rajoittaa TKI-toimintaa ja sen vaikuttavuutta.

Arene esittää, että Valtioneuvosto edistää ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia hyödyntää ulkopuolista rahoitusta mm. valtion vastinrahalla pääomittamisessa, mahdollisuudella kilpailla tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta sekä rakenne- ja koheesiorahoituksella.

Ammattikorkeakoulut ovat valmiita luomaan Suomeen uutta osaamista. Tämä edellyttää uusia panoksia ammattikorkeakoulujen koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintatehtävään.

Lisää aiheesta:

Arene: kannanotto

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset Näihin materiaaleihin on kuvattu ammattikorkeakouluille suositukset...

Tradenomeille riittää kysyntää työmarkkinoilla

Treidaaja, dataaja, laskija, bisnestyyppi, asiakkuuspäällikkö, järjestöjyrä, controlleri, founderi, uuäxääjät,...

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena 2020

Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, että kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena...

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakouluille on laadittu yhteiset suositukset eettisestä ja hyvän tieteellisen...

Sosionomiksi kannattaa opiskella

Sosionomi on hyvän puolellaSosionomin ja sosiaalialan moniulotteisessa työkentässä yhteinen nimittäjä...

Osaaminen ja työllisyys kasvu-uralle – Amk-rahoitus kuntoon