Osaaminen ja työllisyys kasvu-uralle – Amk-rahoitus kuntoon

Suomi tarvitsee lisää nopeita panostuksia osaamiseen ja koulutukseen, jotta yritysten kohtaama pula osaajista ei heikennä talouden kasvua.

Samalla on varauduttava pitkäjänteisempään aikuisten kouluttautumisen uudistamiseen, millä vastaamme koulutuksen ja osaamisen tason heikkenemiseen. Korkeakoulutus antaa parhaan mahdollisen pohjan osaamisen uudistamiselle työuran aikana ja suojaa työttömyydeltä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät tilastojen mukaan erittäin hyvin.

Ammattikorkeakouluilla on osaamista yhteistyöhön työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ketterät ja tehokkaat ammattikorkeakoulut ovat valmiita kehittämään uusia kumppanuuksia yritysten rekrytoinnin, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja yritysten kehitys- ja innovaatiotyön tueksi, mutta tämä ei onnistu nykyisellä rahoituksella.

Vuosina 2012–2017 ammattikorkeakoulujen rahoitus supistui noin 22 %, mikä tarkoittaa lähes 200 miljoonan euron leikkausta vuotuiseen rahoitukseen.

Ammattikorkeakoulujen rahoituspohja on korjattava kasvu-uralle, jotta Suomen osaamistasossa saadaan Korkeakoulu ja tutkimus 2030 – vision mukainen käänne.

 

Arene esittää, että hallitus panostaa Suomen kasvuun ja työllisyyteen seuraavasti:

  • Ammattikorkeakoulujen avoimeen ammattikorkeakoulutarjontaan, joustaviin lyhyisiin koulutuksiin ja osaamismoduuleihin kohdennetaan 40 miljoonan euron lisäpanos vuosina 2018–2019.
  • Ammattikorkeakoulujen TKI- toimintaan kohdennetaan uusia resursseja 20 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019.
  • Ammattikorkeakoulujen valtion perusrahoituksen pohja korjataan palauttamalla jäädytetyt indeksit täysimääräisesti ammattikorkeakoulujen rahoituspohjaan.

Ammattikorkeakoulut rahoittavat soveltavan tutkimuksen omasta budjetistaan, mikä rajoittaa TKI-toimintaa ja sen vaikuttavuutta.

Arene esittää, että Valtioneuvosto edistää ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia hyödyntää ulkopuolista rahoitusta mm. valtion vastinrahalla pääomittamisessa, mahdollisuudella kilpailla tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta sekä rakenne- ja koheesiorahoituksella.

Ammattikorkeakoulut ovat valmiita luomaan Suomeen uutta osaamista. Tämä edellyttää uusia panoksia ammattikorkeakoulujen koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintatehtävään.

Lisää aiheesta:

Arene: kannanotto

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Osaaminen ja työllisyys kasvu-uralle – Amk-rahoitus kuntoon