Arene: Koulutuksen heikentymisen kierre on katkaistava

Koulutukseen tarvitaan ryhtiliike, esittää Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.

Vielä 1990-luvulla johdimme maailmaa korkeakoulutuksen tasossa, mutta nyt väestön koulutustaso ja oppimistulokset heikkenevät.

– Olemme itse aikaansaaneet osaamisen ja koulutuksen tason heikkenemisen. Omilla päätöksillä voimme muuttaa suunnan,sanoo rehtori Tapio Varmola, Arenen hallituksen puheenjohtaja.

Arene tukee vuoteen 2030 ulottuvaa visiota, jonka mukaan puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon, tutkimuksen ja kehittämisen rahoitus nostetaan 4 prosenttiin BKT:sta ja työikäisille tarjotaan mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

– Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa, korostaa Varmola.

Puolet kaikista korkeakouluopiskelijoista on ammattikorkeakouluissa, jotka tarjoavat nuorille ja aikuisille nopean ja työllistymisen turvaavan korkeakoulutuksen. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön kohderyhmänä ovat erityisesti ovat pk-yritykset, joihin uudet työpaikat syntyvät.

– Tuotamme uusia innovaatioita koulutukseemme, suomalaisten osaamiseen ja yritysten käyttöön, Varmola lupaa.

Arene esittää, että vaalikaudella 2019-2023:

  1. Investoidaan ammattikorkeakoulutukseen kääntämällä perusrahoitus kasvuun ja palauttamalla indeksi korkeakoulujen rahoitukseen.
  2. Lisätään ja rahoitetaan jatkuvaa oppimista työelämässä oleville ja mahdollistetaan tilauskoulutus kotimaisille työnantajille.
  3. Vahvistetaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa jatko-opintoväylänä ja muutetaan nimikkeeksi maisteri (AMK).
  4. Luodaan rahoitus soveltavalle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. TKI on ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tehtävä, mutta siltä puuttuu rahoitus.

#YlpeästiAMK #RyhtiliikeKoulutukseen #vaalit2019

Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, jotka toimivat noin 60 paikkakunnalla palvellen koko maata. Puolet korkeakouluopiskelijoista opiskelee jo ammattikorkeakouluissa, joissa on 140 000 opiskelija. Aloituspaikoista ja yhteishaun hakijoista ammattikorkeakouluissa on 53 %. Vuonna 2017 ammattikorkeakoulujen henkilöstö oli 9 368 henkilötyövuotta.

Lisää aiheesta:

Arenen vaalitavoitteet 2019-2023 (pdf) >>
Arenes förslag för valperioden 2019-2023 (pdf) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Arene: Koulutuksen heikentymisen kierre on katkaistava