Arene: Esitys varhaiskasvatuslaiksi on syrjivä

Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on syrjivä, toteaa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.
-On erikoista, että sosionomeilta viedään mahdollisuus toimia ammatissa, johon he ovat nykyisin päteviä, toteaa Arenen puheenjohtaja rehtori Tapio Varmola.
Nykyisin lastentarhanopettajina voivat työskennellä sekä kasvatustieteiden kandidaatin että sosionomin tutkinnon suorittaneet. Sosionomin tutkintoon tule sisältyä vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Uuden lain mukaan päiväkodeissa työskentelisi vastaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä lastenhoitajia.

Uuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät on kuitenkin kirjattu lakiesitykseen epämääräisesti.

Esitys ei myöskään mahdollista sosionomin tutkinnon suorittaneille etenemistä erityisopettajaksi, esiopettajaksi tai päiväkodin johtajaksi.

-Sosionomit muodostavat merkittävän osan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, muistuttaa rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulusta. Heidän uramahdollisuuksiensa kaventaminen heikentää alan vetovoimaa työnhakijoiden keskuudessa.Vidgrén johti Arenen vuoden 2017 aikana toteuttamaa sosiaalialan koulutus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevaa selvityshanketta: Sosionomi tuottaa hyvinvointia läpi elämänkaaren – Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä.

Arene pelkää, että toteutuessaan lakiesitys johtaa työvoimapulaan erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä suurten kaupunkien ulkopuolella.

Työvoimapula heikentäisi alan työehtoja ja vetovoimaa, kun moni varhaiskasvatuksen ammattilainen joutuisi työskentelemään epäpätevänä pätkätöissä.

Vuonna 2016 Suomessa valmistui 803 lastentarhanopettajakelpoisuuden omaavaa sosionomia (AMK) 21 ammattikorkeakoulusta.

Arene ry
Tapio Varmola   
Puheenjohtaja, rehtori
040 830 4100
tapio.varmola@seamk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu
Mervi Vidgrén
Rehtori
044 785 5001
mervi.vidgren@savonia.fi

Lisää aiheesta:

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene hakee EU-asiantuntijaa ammattikorkeakoulujen asialle 

Arene etsii osa-aikaista asiantuntijaa määräaikaiseen ja osa-aikaiseen (50 %)...

Tekoäly mukana ammattikorkeakoulujen arjessa

Katsoin hiljattain lentokoneessa mielenkiintoisen elokuvan After Yang, jossa tekoälyllä...

Arenen lausunto E-kirjeestä koskien komission tiedonantoa kyberturvallisuusakatemioista

Arene pitää Suomen kantaa komission tiedonannosta pääosin hyvänä.Arene pitää...

Ammattikorkeakoulujen hiilijalanjälki -webinaari 11.12.2023 klo 14-15.30

Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän hiilijalanjälkilaskenta-alaryhmä järjestää maanantaina...

Opiskelijoiden hyvinvointi on koulutustason noston edellytys

Mielenterveysviikolla ammattikorkeakouluja edustava Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja siellä opiskelevia...

Arene: Esitys varhaiskasvatuslaiksi on syrjivä