Sosionomikoulutus ammattikorkeakouluissa – Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjä elämänkaaren eri vaiheissa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteutti sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevan selvityksen vuoden 2017 aikana. 

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusvastuiden ja TKI-toiminnan profiileja. Tavoitteena oli myös nostaa keskusteluun sosiaalialan tulevaisuuden osaamistarpeita liittyen sosiaali-, ja terveysalan uudistukseen sekä laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen.

Arene ry pitää tärkeänä, että sosionomiosaamisen merkitys tunnistetaan entistä selkeämmin sote-alan työtehtävissä ja sote-palveluiden uudistamisessa. Sosionomi (AMK) ja (YAMK) -tutkinnot tarjoavat vahvan osaamisperustan sosiaalialan tehtävissä toimimiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osa sosiaalialan koulutusta.

”Ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutuksen perusta muodostuu sosiaalialan laajasta yleisosaamisesta. Tämän lisäksi opiskelija hankkii opintojensa aikana erikoisosaamista valitsemaltaan alalta. Varhaiskasvatustyössä tarvitaan sosionomien yhteiskuntaan ankkuroitua pedagogista osaamista. Tämä opintopolku on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi varhaiskasvatuksen työkentässä. Sosionomikoulutuksella on myös alueellista merkitystä varhaiskasvatuksessa. Sosionomien pätevyyttä toimia lastentarhanopettajina ei siis tule heikentää” toteaa rehtori Mervi Vidgrén.

”Samoin lastensuojelun työtehtävissä tarvitsemme pikaisesti myös sosionomi (AMK) sekä sosionomi (YAMK) -osaamisen tunnistamista rekrytoinneissa sekä sijaisuusjärjestelyissä. Nyt tätä osaamista ei hyödynnetä. Tilanteeseen tulee saada muutos” kiteyttää Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola.

Selvitys osoitti, että sosionomikoulutuksella työllistytään laajasti niin yksityiselle, julkiselle, kuin kolmannellekin sektorille. Työllistymisaste on myös korkea. Vuonna 2016 ammattikorkeakoulujen sosiaalialalta valmistui 2 299 tutkintoa, joista ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja oli 345. Sosionomikoulutuksen laaja-alainen tieto- ja osaamisperusta sekä substanssispesifi erikoisosaaminen vastaavat hyvin työelämän vaatimuksiin laadukkaasta sosiaalialan työvoimasta.

Raportti nostaa esiin myös sosionomikoulutuksen innovatiiviset pedagogiset ratkaisut sekä ammattikorkeakoulujen monialaisen TKI-toiminnan merkityksen sosiaalialaa uudistavana voimana.

Selvityksessä hyödynnettiin lähdeaineistona mm. Arenen ammattikorkeakouluille lähettämää kyselyä, sosiaalialan verkostojen tuottamia aineistoja, sosiaalialan asiantuntijahaastatteluja sekä aiempia tutkimuksia. Selvityksen toteutti työryhmä, johon kuuluivat: Mervi Vidgrén rehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, Päivi Karttunen vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston työvaliokunta ja asiantuntijat sekä työryhmän sihteeristössä Riitta Rissanen toiminnanjohtaja, Juha Viitasaari asiantuntija ja Eerikki Vainio asiantuntija, Arene ry.

Tutustu selvitykseen ja aineistoon kokonaisuudessaan Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n verkkosivuilla

Lisätietoja:

Tapio Varmola, Arene ry,  Puheenjohtaja, rehtori
040 830 4100, tapio.varmola@seamk.fi

Riitta Rissanen, Arene ry, Toiminnanjohtaja
0400 293 545, riitta.rissanen@arene.fi 

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Avoimen korkeakoulutuksen maksut kolminkertaistuvat – ammattikorkeakoulut suhtautuvat kriittisesti esitykseen  

Ammattikorkeakoulut suhtautuvat kriittisesti esitykseen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun korotukseen 45 euroon...

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Sosionomikoulutus ammattikorkeakouluissa – Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjä elämänkaaren eri vaiheissa