Opiskelijoiden harjoittelut turvattava sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksessa on turvattava ammattikorkeakoulujen sotealan opiskelijoiden harjoittelut, vaatii Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene. Harjoittelun rahoittaminen ja ohjaus on ratkaistava valtion tai maakunnan tasolla, jotta sote-palvelujen tuottajat saadaan laajasti mukaan harjoittelujen järjestämiseen.

-Maakuntien on voitava ohjata julkisen rahoituksen piirissä olevat sote-palvelujen tuottajat ottamaan harjoittelijoita, esittää Arenen varapuheenjohtaja rehtori Riitta Konkola.

Toiminnan turvaamiseksi ja laadun kehittämiseksi tarvitaan maakunnan keskitettyä ohjausta. Maakunnan vastuulle tulevat myös harjoittelusopimukset.

-Ammattikorkeakoulut eivät voi ohjata palveluntuottajia harjoittelujen järjestämiseen, Konkola korostaa.

Maakunnalla tulee olemaan keskeinen ohjausrooli suhteessa palveluntuottajiin ja niihin kriteereihin, joilla julkisesti rahoitetuksi palveluntuottajaksi voi päästä. Sote-järjestelmän tulevaisuuden kannalta yksi tärkeimmistä kriteereistä on palveluntuottajan kyky ja mahdollisuudet ohjata ja kouluttaa tulevia ammattilaisia.

Arenen mukaan harjoittelun turvaaminen on keskeistä sotealan korkeakoulutuksen jatkuvuuden ja alan työvoimatarpeisiin vastaamisen kannalta. Laadukkaat harjoittelut ovat osa työnantajan rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikkaa.

Koulutukseen kuuluva harjoittelu työelämässä on edellytys ammattipätevyyden myöntämiselle sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan työnantajat ovat perineet AMK -opiskelijoiden työharjoitteluun liittyviä korvauksia, joiden yhteissumma vuonna 2017 oli vajaa 9 miljoonaa euroa. Käytäntö poikkeaa yliopistojen lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta.

Arene on vuosia esittänyt harjoittelumaksuista luopumista, mikä on toteuttava sote-uudistuksen yhteydessä. Ratkaisu on tehtävä samalla, kun yliopisto-opiskelijoista maksettavat korvaukset laajennetaan koskemaan myös sosiaalialan koulutusta.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat 80 prosenttia sote-alan korkeakoulutetusta työvoimasta. Yleisimmin suoritettuja tutkintoja ovat sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja ja fysioterapeutti. Vuonna 2017 sosiaali- ja terveysalalla suoritettiin 8800 ammattikorkeakoulututkintoa ja 1000 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut...

Opiskelijoiden harjoittelut turvattava sote-uudistuksessa