Ändringar i antagningen av studerande, men antagningen görs trots corona

Yrkeshögskolorna ersätter urvalsproven som planerats för vårens första gemensamma ansökan i april med betygsurval och urvalsuppgifter, eftersom Finland har beslutat att stänga sina gränser som en del av åtgärderna mot coronapandemin. Beslutet fattades vid rektorsmötet tisdagen den 17 mars.

Under undantagstillståndet kan internationella studerande inte delta i urvalsprov i Finland. Resebegränsningar och karantäner gäller även i många andra länder, så det är inte heller längre möjligt att ordna prov utanför Finland. Lyckligtvis har yrkeshögskolornas FINNIPS-nätverk redan ordnat prov i tio länder.

Yrkeshögskolorna väljer studerande till utbildningar på främmande språk genom betygsurval och urvalsuppgifter i stället för urvalsprov.

I betygsurvalet beaktas sökande med studentexamen och yrkesinriktad grundexamen på samma sätt som i vårens andra gemensamma ansökan.

Yrkeshögskolornas nätverk för chefer för studieärenden fortsätter bereda urvalsuppgifterna och webbintervjuer som eventuellt ansluts till dem.

Vårens andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna inleds onsdagen den 18 mars. Över hälften av platserna fylls med betygsurval. Om YH-urvalsprovet som hålls i början av juni inte kan ordnas på grund av corona, genomför yrkeshögskolorna antagningen av studerande på andra sätt.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ändringar i antagningen av studerande, men antagningen görs trots corona