Arene: Esitys varhaiskasvatuslaiksi on syrjivä

Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on syrjivä, toteaa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.
-On erikoista, että sosionomeilta viedään mahdollisuus toimia ammatissa, johon he ovat nykyisin päteviä, toteaa Arenen puheenjohtaja rehtori Tapio Varmola.
Nykyisin lastentarhanopettajina voivat työskennellä sekä kasvatustieteiden kandidaatin että sosionomin tutkinnon suorittaneet. Sosionomin tutkintoon tule sisältyä vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Uuden lain mukaan päiväkodeissa työskentelisi vastaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä lastenhoitajia.

Uuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät on kuitenkin kirjattu lakiesitykseen epämääräisesti.

Esitys ei myöskään mahdollista sosionomin tutkinnon suorittaneille etenemistä erityisopettajaksi, esiopettajaksi tai päiväkodin johtajaksi.

-Sosionomit muodostavat merkittävän osan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, muistuttaa rehtori Mervi Vidgrén Savonia-ammattikorkeakoulusta. Heidän uramahdollisuuksiensa kaventaminen heikentää alan vetovoimaa työnhakijoiden keskuudessa.Vidgrén johti Arenen vuoden 2017 aikana toteuttamaa sosiaalialan koulutus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevaa selvityshanketta: Sosionomi tuottaa hyvinvointia läpi elämänkaaren – Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä.

Arene pelkää, että toteutuessaan lakiesitys johtaa työvoimapulaan erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä suurten kaupunkien ulkopuolella.

Työvoimapula heikentäisi alan työehtoja ja vetovoimaa, kun moni varhaiskasvatuksen ammattilainen joutuisi työskentelemään epäpätevänä pätkätöissä.

Vuonna 2016 Suomessa valmistui 803 lastentarhanopettajakelpoisuuden omaavaa sosionomia (AMK) 21 ammattikorkeakoulusta.

Arene ry
Tapio Varmola   
Puheenjohtaja, rehtori
040 830 4100
tapio.varmola@seamk.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu
Mervi Vidgrén
Rehtori
044 785 5001
mervi.vidgren@savonia.fi

Lisää aiheesta:

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Arene: Esitys varhaiskasvatuslaiksi on syrjivä