ERTO palkitsi AMK-opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeita

Toimihenkilöliitto ERTO ry haluaa tukea ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää. Tämän tiimoilta ERTO järjestää vuosittain stipendikilpailun, jossa palkitaan parhaimmat AMK-tutkinnon opintoihin sisältyvät työelämän kehittämishankkeet.

Toimihenkilöliitto ERTO ry palkitsee ammattikorkeakouluopiskelijoiden parhaimmat työelämän kehittämishankkeet ja työelämään liittyvät kehittämistyöt vuosittain yhdellä 1000 euron ja kahdella 500 euron suuruisella stipendillä. Huomionosoitukset jaetaan vuosittaisilla AMK-päivillä. Tänä vuonna AMK-päivät järjesti Satakunnan ammattikorkeakoulu Porissa.

Työelämän kehittämishankkeiden arviointiryhmässä työskentelivät tänä vuonna koulutuspäällikkö Esa Viklund Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:stä, palveluliiketoiminta-osaamisalueen johtaja Timo Mattila Satakunnan ammattikorkeakoulusta SAMK, Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK puheenjohtaja Marko Grönlund sekä järjestöpäällikkö Soile Lindstedt ERTOsta.

Arviointiraati piti tärkeänä, että palkittu kehittämistyö on laajuudeltaan riittävä sekä teemaltaan työelämää kehittävä käytännön ratkaisu tai toimintamalli, joka otetaan tai ollaan ottamassa käyttöön.

Stipendien saajat ja perustelut:

1. Liiketoiminnan logistiikan opiskelija Inna Suotonen, Turun ammattikorkeakoulu, 1000 euroa työstään: HIGH CAPACITY TRANSPORT – Case Auramaan HCT

Inna Suotosen opinnäytetyön aihe High Capacity Transport (HCT) eli normaalimittoja suuremmat ajoneuvoyhdistelmät on hyvin ajankohtainen, merkittävä ja vaikuttavuudeltaan huomattavan suuri. Työ sisältää seurantaraportoinnin kehittämisen ohella hyvin ansiokkaan tutkimusosuuden, jonka tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä Suomen maantiekuljetusjärjestelmää entistä energiatehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Opinnäytetyö on tehty osana Kuljetusliike Y. Auramaa Oy:n ja Turun AMK:n HCT-yhteistyöprojektia.

2. Sairaanhoitajaopiskelijat Janne Haapala ja Ruut Janger, Tampereen ammattikorkeakoulu, 500 euroa työstään: Trakeostomiakanyylin huolto – Video-ohjeet päivittäishuollosta ja liman imusta aikuisen potilaan hoidossa.

Opinnäytetyö on ajankohtainen ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä työelämän eli Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Kansainvälisten lähteiden käyttöä suomalaiseen terveydenhuoltoon on tarkasteltu kriittisesti. Työssä tuodut jatkotutkimusaiheet ovat realistisia ja hoitotyön kehittämisen kannalta relevantteja.

3. Insinööriopiskelija Santeri Määttä, Yrkeshögskolan Novia, 500 euroa työstään: Jälkijännitetyn pilarilaatan suunnittelu pilarilinjoille keskitetyillä punoskaistoilla.

Opinnäytetyön tulos on eduksi mukana olleelle Sweco Oy:lle, rakennusalalle ja yleisemminkin rakennus- ja kiinteistöalan kehittymiselle kansallisesti ja mahdollisesti myös Euroopan laajuisissa yhteyksissä. Hyöty liittyy suurien rakenteiltaan avoimien toimisto- ja sairaalarakennusten rakentamisen tehostumiseen, käytön joustavuuden parantumiseen koko elinkaaren aikana ja jopa rakennuksen mahdolliseen elinkaaren pidentymiseen, rakennuksen muutosjoustavuuden parantuessa.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

järjestöpäällikkö Soile Lindstedt
Toimihenkilöliitto ERTO
p. 040 723 6906
Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

ERTO palkitsi AMK-opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeita