Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar

Uppdaterad 13.5.

Under coronaepidemin genomförs studentantagningen i enlighet med myndigheternas föreskrifter och anvisningar. De kan leda till ändringar i det som anges nedan.

1. Vad har yrkeshögskolorna beslutat angående inträdesproven våren 2020?

På grund av undantagsförhållandena sker det förändringar i yrkeshögskolornas studentantagning.

Yrkeshögskolorna väljer studerande genom betygsantagning och ett inträdesprov i två steg. Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg för att det ska vara möjligt kontrollera deltagarnas identitet. Detta är viktigt för att förebygga fusk.

I båda delproven testas de sökandes högskolefärdigheter, och det finns inget förhandsmaterial för proven. I detta avseende är situationen oförändrad jämfört med de tidigare inträdesproven till yrkeshögskolorna.

Det första delprovet arrangeras den 4.6. Då arrangeras två separata provtillfällen. I provet på förmiddagen deltar de sökande som i den gemensamma ansökan har anmält sig till YH-inträdesprovet som skulle arrangeras på förmiddagen. I provet på eftermiddagen deltar på motsvarande sätt de sökande som ursprungligen hade anmält sig till provtillfället på eftermiddagen. Tidpunkt för ditt prov hittar du i urvalsprovskallelsen som sänds 1.6.2020. Urvalsprovets längd bestäms på basen av vilka ansökningsmål du ansökt till.

YH-urvalsprovets andra skede 23.-25.6.2020. Kallelser till det andra skedet skickas ut per e-post, under veckan som börjar med 15.6.2020. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen. Din urvalsprovsdag är antingen tisdag 23.6.2020, onsdag 24.6.2020 eller torsdag 25.6.2020.

Eftersom urvalsprovet sker i två steg, byts den tidpunkt och plats du valt på ansökningsblanketten. Det andra skedets urvalsprovsplats och tidpunkt kan du inte själv välja och inte heller byta. Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit dina poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

2. Vilka sökande berörs av förändringarna?

Ändringarna i fråga om inträdesprovet i två steg gäller de sökande som i den gemensamma ansökan har anmält sig till inträdesprovet till yrkeshögskolorna. Dessa hittas på yrkeshogskolestudier.fi – webbsidan >>

Förändringen gäller inte kulturbranschen (med undantag av sökande till HUMAK kulturproducent) inte heller dem som ansökt till högre yrkeshögskoleutbildning.

3. När får jag veta om jag ska delta i inträdesprovet?

Resultaten från betygsantagningen är klara den 27.5. I inträdesprovet deltar de sökande som inte i betygsantagningen har blivit antagna till sitt första ansökningsönskemål.

Den sökande får meddelandet om deltagande i inträdesprovet genom webbtjänsten Studieinfo.fi.

4. Hurdan är tidtabellen för studentantagningen?

27.5. Du får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast detta datum.

1.6. Urvalsprovskallelse till första skedet av provet

4.6. Inträdesprovets första steg

Veckan som inleds med 15.6. urvalsprovskallelse till andra skedet av provet

23.-25.6. Inträdesprovets andra steg

15.7. För övriga antagningar än betygsantagningar får du meddelande om resultatet senast detta datum.

22.7. kl. 15.00 Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.

3.8. klo 15 Efter detta datum kan du inte längre antas från en eventuell reservplats.

Studierna inleds i augusti–september 2020

5. Hur fungerar betygsantagningen?

Ungefär hälften av nybörjarplatserna vid yrkeshögskolorna fylls genom betygsantagningen, vars resultat blir klart den 27.5. I betygsantagningen beaktas studentexamensbetyg, yrkesinriktade grundexamina som avlagts 1.8.2015 eller senare, samt internationella EB-, IB- och RP/DIA-examina.

Du kan läsa om poängsättningsmodellerna för betygsantagningen på webbplatsen ammatikorkeakouluun.fi >>

Du kan läsa om ansökningsmålen för betygsantagningen på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi >>

6. Vad händer om jag inte jag inte skriver inträdesprovet själv?

En sökande som identifierar sig för inträdesprovet förbinder sig att avlägga provet på egen hand, utan hjälp. Det innebär att ingen annan än den sökande får delta i att avlägga provet. Om den sökande inte avlägger provet på egen hand handlar det om fusk.

Vid misstanke om fusk kan en yrkeshögskola efter inträdesprovet be den sökande om en utredning om saken. Om det uppdagas att den sökande har fuskat underkänns inträdesprovsprestationen (Förvaltningslagen 434/2003 31 § och 50 §).

Om studierätten har erhållits genom fusk kan den dras in också efter att studieplatsen har mottagits.

7.  Vad förutsätter provet av den sökande?

Den sökande ska ha en fungerande dator och internetuppkoppling. Provsystemet stöder de nyaste versionerna av följande webbläsare:

  • Chrome
  • Edge
  • Firefox
  • Internet Explorer 11
  • Safari

Även andra moderna webbläsare kan fungera. Webbläsaren ska ha JavaScript och cookies i bruk. Systemet har testats på ett omfattande sätt med följande operativsystem:

  • Windows 10
  • macOS 10.14
  • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Kontrollera uppgifterna före urvalsprovet på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi.

8. Varför antar yrkeshögskolorna inte studerande uteslutande enligt betyg?

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagningen också har andra vägar för att bli antagna till en examensutbildning.

Yrkeshögskolorna väljer cirka hälften av sina studerande genom betygsantagning. Varierande enligt ansökningsmål fylls 20–80 procent av studieplatserna genom betygsantagning

Bland de sökande finns 33 000 personer vars betyg inte kan poängsättas på samma sätt som studentexamen eller yrkesinriktade grundexamina avlagda efter 1.8.2015. Bland dessa finns personer som har en äldre yrkesinriktad grundexamen, examen på institutnivå, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avlagts utomlands, eller som har avlagt gymnasiets lärokurs utan att ta studentexamen.

En utökning av antalet studerande som väljs genom betygsantagning skulle inte ha garanterat en jämlik behandling av alla sökande. 

9. Varför fattades beslutet om att ändra på inträdesproven nu?

Vi får hela tiden mera och ny information om coronaepidemin. Statsminister Sanna Marin meddelade den 22.4 att situationen i Finland har förändrats. Regeringen förbereder sig på att stegvis lätta på de rådande restriktionerna.

Det blev möjligt att arrangera urvalsprov på plats, när landets regering meddelade 4.5 att begränsningarna som gäller yrkeshögskolorna upphävs. Det andra skedet av provet genomförs på ett säkert sätt genom att följa myndigheters direktiv och begränsningar.

Yrkeshögskolorna meddelande den 9.4 att inträdesproven ska arrangeras på distans. Sedan dess har det framkommit att det är tekniskt svårt att på ett tillförlitligt sätt arrangera övervakningen av distansprov för tiotusentals sökande. Därför har yrkeshögskolorna beslutat om ett prov i två steg.

10. Är den lösning man nu har beslutat om jämlik och laglig ur alla sökandes synvinkel?

Beslutet om att hålla ett inträdesprov i två steg ger alla sökande en möjlighet att försöka få en studieplats. Frågorna kring jämlikhet och laglighet granskas mycket noga i alla skeden av beslutsfattandet.

11. Vad ska den sökande göra nu?

Ändringarna ger inte i detta skede orsak till några åtgärder från de sökandes sida.

Efter att betygsantagningen är klar ska den sökande kontrollera vid vilket klockslag inträdesprovet den 4.6 arrangeras, och sedan delta i det första stegets delprov. Tidpunkt för ditt prov hittar du i urvalsprovskallelsen som sänds 1.6.2020.

Information om ändringarna ges på webbplatserna Studieinfo.fi och Ammattikorkeakouluun.fi, och på yrkeshögskolornas egna webbplatser. Dessutom ombeds de sökande följa den e-postadress de har angett i Studieinfo.

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar