Ammattikorkeakoulujen yhteistyö Kiinaan tiivistyy

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toteutti maaliskuussa matkan Kiinaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ulkoministeriön kanssa. Matkan aikana tavattiin Arenen sopimuskumppaneita ja paikallisten korkeakoulujen edustajia sekä edistettiin suomalaisten ammattikorkeakoulujen koulutusvientiavauksia.

Kiinassa on meneillään koulutusreformi, jonka tavoitteena on luoda maahan lisää ammattikorkeakouluja ja suomalainen ammattikorkeakoulujärjestelmä kiinnostaakin Kiinassa laajasti. Tämä luo osaltaan vahvaa pohjaa yhteistyön syventämiselle sekä laajamittaiselle koulutusviennille.

Kiinaan matkanneeseen delegaatioon kuuluivat ammattikorkeakoulujen rehtorit Tapio Varmola, Juha Kämäri, Markku Lahtinen, Heikki Saastamoinen, vararehtorit Mikko Vuoristo ja Pekka Auvinen, Arenen toiminnanjohtaja Riitta Rissanen sekä asiantuntija Eerikki Vainio. Lisäksi mukana olivat Mika Tirronen Suomen Pekingin suurlähetystöstä, Tiina Vihma-Purovaara opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä johtaja Jan-Markus Holm EduExcellence Oy:stä.

Ammattikorkeakoulujen koulutusvientitarjooma kiinnosti laajasti

Yhteisessä seminaarissa NAEA:n (National Academy of Education Administration) ja CCIEEN:n (China Center for International Educational Exchange) kanssa Arenen delegaatio esitteli suomalaisten ammattikorkeakoulujen toimintaa erityisesti tutkintokoulutuksen, kansainvälisten tutkinto-ohjelmien sekä TKI-toiminnan näkökulmista.

Keskusteluissa NAEA:n sekä CCIEE:n kanssa Arenen delegaation jäsenet avasivat kiinalaisille suomalaista ammattikorkeakoulujärjestelmää

NAEA:lla on Kiinassa Suomen Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tehtäviin rinnastuvia vastuita ja se järjestää muun muassa koulutuksia korkeakoulujen johdolle ja keskijohdolle. CCIEE puolestaan pyrkii edistämään opiskelija-, opettaja- sekä tutkijaliikkuvuutta.

Arenen koordinoimana koottu suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteinen koulutusvientitarjooma herätti erityistä kiinnostusta.

Tarjoomaan on koottu organisaatiokohtaisesti tietoa koulutuskokonaisuuksista ja toimintakonsepteista, joita ammattikorkeakoulut olisivat valmiita toteuttamaan

TAMK:n rehtori Markku Lahtinen allekirjoittamassa yhteistyöaiesopimusta.

koulutusvientinä kiinalaisille asiakkaille. Suomalaisilla ammattikorkeakouluilla on vahvat edellytykset laajentaa koulutusvientitoimintojaan ja Kiinassa esitelty tarjooma on tähän asti kiistatta merkittävin ammattikorkeakoulukentän yhteinen koulutusvientiavaus. Seminaariosuuden päätyttyä useat matkalla edustettuina olleet ammattikorkeakoulut allekirjoittivat alustavia yhteistyöaiesopimuksia NAEA:n sekä CCIEE:n kanssa.

Suomen ja Kiinan valtiolliset suhteet ovat erinomaisessa kunnossa ja Kiinassa on kiinnostusta yhteistyöhön suomalaisten toimijoiden kanssa useilla eri aloilla. Team Finlandin painotettuja toimialoja Kiinassa ovat koulutus- ja opetusyhteistyö, digitalisaatio ja ICT, biotalous ja cleantech, matkailu sekä talviurheiluvienti. Näiden lisäksi kiinalaisia korkeakouluja kiinnostaa alakohtainen yhteistyö muiden muassa ruokatutkimusta, opettajankoulutusta, hyvinvointiteemoja, ohjelmistosuunnittelua, hoiva-alaa, ravintola-alaa sekä kaupunkitutkimusta ja -rakentamista koskien.

Kohti innovaatiokeskuksia

Matkan aikana järjestettiin myös keskustelutilaisuus NCSDP:n (National Center for Schooling Development Programme) sekä AUAS:n (Association of Universities of Applied Sciences) kanssa. Paikalla oli lisäksi edustajia useista kiinalaisista korkeakouluista. Tilaisuus järjestettiin Suomen Kiinan-suurlähettilään virka-asunnossa ja siinä käsiteltiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä erityisesti innovaatiotoimintojen yhteistyömahdollisuuksia. AUAS on Kiinan ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toimintaa NCSDP rahoittaa.

Kiinassa innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö on siirtymässä yksittäisten korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä kohti erityyppisiä toimijoita yhteen kokoavia ”innovaatiokeskuksia”. Suomalaisille ammattikorkeakouluille tuttu innovaatioekosysteemi mainittiin useassa esityksessä ja puheenvuorossa. Vahva innovaatiovetoisuus tuli esiin myös NCSDP:n johtajan puheenvuorossa tilaisuuden lopuksi.

NCSDP:n johtaja Feng Chen (kesk.) korosti omassa puheenvuorossaan innovaatiotoiminnan sekä osaajien kouluttamisen merkitystä. Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola sekä toiminnanjohtaja Riitta Rissanen olivat samoilla linjoilla.

Matkan aikana luotiin uusia kontakteja ja sovittiin alustavasti myös kiinalaisten delegaatioiden vastavierailuista Suomeen. Ensimmäinen vierailu järjestettäneen jo toukokuussa, kun CCIEE:n sekä kiinalaisten korkeakoulujen delegaatio saapuu Poriin UASnet-seminaariin. Hyvin käynnistyneen yhteistyön syventämiselle on tulevaisuudessa edellytyksiä esimerkiksi opetussuunnitelmien sekä pedagogiikan kehittämistä, kaksoistutkintoja, liikkuvuutta (opettajat, opiskelijat, tutkijat), verkon välityksellä järjestettävää opetusyhteistyötä, teollisuuden ja korkeakoulujen linkittämistä sekä innovaatioekosysteemiajattelua koskien.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ulkoministeriö

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Ammattikorkeakoulujen yhteistyö Kiinaan tiivistyy

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli