Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat: kysymyksiä ja vastauksia

1. Mitä ammattikorkeakoulut ovat päättäneet kevään 2020 opiskelijavalinnoista?

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat aiemmin ilmoitetun mukaisesti todistusvalinnalla ja valintakokeella.

Kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena poikkeusolojen takia. Päätöksen perustana on tahto olla vaarantamatta hakijoiden ja henkilökunnan sekä heidän läheisten terveyttänsä.

2. Mitä koe edellyttää hakijalta?

Hakijalla tulee olla toimiva tietokone ja nettiyhteys. Koejärjestelmä tukee seuraavien selainten ajantasaisia versioita:

  • Chrome
  • Edge
  • Firefox
  • Internet Explorer 11
  • Safari

Muutkin nykyaikaiset selaimet saattavat toimia.

Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä.

Järjestelmää on testattu kattavasti seuraavilla käyttöjärjestelmillä:

  • Windows 10
  • macOS 10.14
  • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Tarkista tiedot ennen valintakoetta ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

3. Miksi valintakoetta ei siirretty myöhäisemmäksi?

Epidemian päättymistä ei voida ennakoida ja tilanne voi vaihdella maan eri osissa. Tämän vuoksi valintakokeen siirtämistä toiseen ajankohtaan turvallisesti toteutettavaksi ei voi ennakoida.

Kokeen lykkääminen olisi vaikuttanut opiskelijavalintojen aikatauluun ja siten syyslukukauden alkuun. Tämä olisi hankaloittanut uusien opiskelijoiden siirtymistä opiskelupaikkakunnille ja asunnon hankintaa sekä mahdollisesti vaikuttanut opintotuen saamiseen alkusyksystä.

4. Miksi ammattikorkeakoulut eivät valitse opiskelijoita vain todistusten perusteella

Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että hakijalla on todistusvalinnan rinnalla muitakin väyliä tulla valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Ammattikorkeakoulut valitsevat noin puolet opiskelijoista todistusvalinnalla. Hakukohteen mukaan todistusvalinnalla täytetään 20-80 prosenttia aloituspaikoista

Hakeneiden joukossa oli 33 000 henkilöä, joiden todistusta ei voida pisteyttää samaan tapana kuin ylioppilastutkintojen tai 1.8.2015 jälkeen suoritettujen ammatillisten perustutkintojen todistuksia. Tähän joukkoon kuuluu henkilöitä, joilla on tuota vanhempi ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ulkomailla suoritettu tutkinto tai suoritettu lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa.

Todistusvalinnan laajentaminen ei olisi taannut hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. 

5. Miksi ratkaisu valintakokeiden muuttamisesta tehtiin vasta nyt? Miksi verkossa tehtävästä etäkokeesta ei kerrottu ennen yhteishaun päättymistä?

Tieto koronaviruksesta ja epidemiasta lisääntyy ja muuttuu koko ajan.

Ammattikorkeakoulut ovat valmistelleet asiaa yhdessä yliopistojen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on valmistelun aikana saatu tietoa epidemiasta. Päätös koejärjestelyistä on tehty heti, kun se on ollut mahdollista.

6. Onko nyt tehty ratkaisu tasa-arvoinen ja laillinen kaikkien hakijoiden kannalta?

Päätös valintakokeen toteuttamisesta etänä antaa kaikille hakijoille mahdollisuuden tavoitella opiskelupaikkaa. Tasa-arvon ja laillisuuden kysymyksiä tarkastellaan erittäin tarkasti päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

7. Mitä hakijan tulee nyt tehdä?

Muutokset eivät edellytä hakijoilta tässä vaiheessa toimenpiteitä.

Hakijoille tiedotetaan 30.4 mennessä valintakokeen ajankohta ja siihen osallistumisen edellytykset.

Muutoksista viestitään Opintopolussa, Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla ja ammattikorkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoita pyydetään seuraamaan Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta.

På svenska & In english

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar >>

Student admissions at universities of applied sciences: questions and answers >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut...

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat: kysymyksiä ja vastauksia