TAMK: YAMK-tutkintotodistus toi työelämääni lisää vakuuttavuutta

Mikael Diakhate suoritti insinöörin (ylempi AMK) -tutkinnon TAMKissa teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa.

Kuka olet?

Olen Helsingissä asuva ja työssäkäyvä, naimisissa oleva rakennusalan insinööri. Kiinnostuksen aiheina elämässäni on aina ollut prosessien kehittäminen, uudet teknologiat, ihmiset ja ihmisten käyttäytyminen yhteiskunnassa.

Millainen työhistoriasi sinulla on?

Suoritin rakennusinsinööritutkinnon Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa, minkä jälkeen olin töissä Skanskan tutkimus- ja kehitysosastolla ja myöhemmin rakennustyömaalla tuotantoinsinöörinä. Erikoisosaamisalueeni työurani aikana on ollut uudet teknologiat ja niiden keskiössä rakennusten tietomallintaminen eli BIM.

Nykyisin työskentelen kehityspäällikkönä ja insinööriosaston vetäjänä Celsa Steel Service Oy:ssa. Celsa on Suomen johtava betoniterästuotteiden valmistaja ja jatkojalostaja, jonka asiakkaina ovat rakennusteollisuuden eri osapuolet.

Mikä sai sinut innostumaan teknologiaosaamisen johtamisen opinnoista?

Tampereen ja Helsingin välisen etäisyyden takia mietin pitkään hakemista tähän koulutukseen. Sisältö oli kuitenkin sen verran mielenkiintoinen ja lähituntien ajankohta hyvin sovitettu työssäkäyvien aikatauluihin, joten päätin hakea. Opinnoissa parasta oli opettajien ammattitaito ja se, miten lähitunnit oli rakennettu. Keskustelujen ja ryhmätöiden kautta tuli paljon uutta tietoa johtajatasolla olevien henkilöiden osaamisen vaatimuksista, ja opetusaineistoon oli sisällytetty juuri nykypäivälle relevanttia tietoa.

Erityisen mielekkääksi koin opiskeluryhmän yhteishengen ja sen, miten opettajat osasivat muodostaa yhteyden eri aloilla ja asemissa toimivien opiskelijoiden kanssa. Jokainen lähiopetustunti toi jotakin uuttaa.

Mistä teit opinnäytetyön?

Opinnäytetyöni koski teknologian hyödyntämistä raudoitushankkeiden läpiviennissä. Aiheena oli raudoitushankkeen hallintasovelluksen asiakaslähtöinen kehittäminen. Kehitystyö oli osa Celsan tavoitteita panostaa asiakastyytyväisyyteen ja betoniraudoitustuotteiden tilaus-toimitusketjun läpinäkyvyyteen ja hallintaan. 

Mikä on opintojen merkitys omalla urallasi?

Nykyaikaiset johtamismenetelmät ja uusia teknologioita hyödyntävät kehityshankkeet ovat aina olleet kiinnostuksen aiheina ja osana työuraani. Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus toi arvokasta tietoa ja syvensi osaamistani monella eri aihealueella. Olen pystynyt hyödyntämään koulutuksen antia työelämän eri tilanteessa ja bonuksena koen, että YAMK-tutkintotodistus on tuonut työelämääni hieman lisää vakuuttavuutta ja henkilökohtaista itsevarmuutta. Koulutus avaa myös mahdollisuuden jatko-opiskeluihin.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Opinnot soveltuvat mielestäni henkilöille, jotka ovat avoimia muutoksille ja oppimaan uusia asioita ja menetelmiä. Ennen hakemista suosittelen, että jokainen miettisi tarkkaan oman motivaationsa tasoa ja niiden syitä, sillä etätehtäviä on paljon ja sitoutuminen ohjelmaan nousee tärkeäksi tekijäksi tutkinnon suorittamisen kannalta. Apua, tukea ja ymmärrystä saa kuitenkin hyvin opiskelukavereilta ja opettajilta.

Lisätietoja

Alkuperäinen artikkeli >>
Tutustu Tampereen ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkintoihin >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

TAMK: YAMK-tutkintotodistus toi työelämääni lisää vakuuttavuutta