TAMK: ”Ammatillinen asiantuntijuuteni vahvistui YAMK-opintojen myötä”

Sosionomi (ylempi AMK) Katja Hakkarainen pääsi jo opintojen aikana koulutusta vastaaviin työtehtäviin kehittämisen ja esimiestyön pariin. ”Opin lisää itsestäni, vahvuuksistani ja heikkouksistani. Olen kiinnostunut ihmisten innostamisesta, kehittämisestä, vaikuttamisesta, johtamisesta, kouluttamisesta ja opettamisesta”, hän kertoo.

Kuka olet?

Olen pirkanmaalaistunut savolainen, jolla on pilke silmäkulmassa. Innostun helposti uusista asioista, ja haluan haastaa itseäni niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Millainen on työhistoriasi?

Ennen sosiaalialan ylemmän tutkinto-ohjelman opintoja työskentelin kotihoidon asiakasohjaajana. Opintojen aikana työtehtäväni vaihtuivat pariinkin kertaan. Pääsin koulutusta vastaaviin työtehtäviin kehittämisen ja esimiestyön pariin. Siirryin ensin sotaveteraanien asiakasohjaajaksi, missä pääsin luomaan uutta toimintamallia viran ollessa uusi Tampereella.

Hieman ennen valmistumistani sosionomiksi tulin valituksi Ikäihmisten palveluihin palveluesimieheksi, ja tässä tehtävässä jatkoin valmistumiseni jälkeen. Välissä siirryin pyynnöstä määräaikaisesti projektisuunnittelijaksi Ikäneuvo-hankkeeseen, missä pääsin hyödyntämään projektiopintojani.

Tällä hetkellä olen vanhempainvapaalla palveluesimiehen tehtävästä. Halusin kouluttaa itseäni lisää, joten aloitin syksyllä uudet opinnot, tällä kertaa TAMKissa ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

Olin jo sosionomin AMK-tutkintoa suorittaessani päättänyt jatkaa opintojani. Pidän opiskelusta, haluan oppia uusia asioita ja kehittää itseäni. Tavoitteenani oli myös löytää uusia haasteita työelämässä. YAMK-opintojen aikana käydyt keskustelut opiskelijatovereiden ja opettajien kanssa innostivat sekä syvensivät ja laajensivat ymmärrystäni. Erityisesti pidin johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä opinnoista. Koulutuskokonaisuus oli rakennettu niin, että opintojaksot tukivat hyvin toisiaan koulutuksen edetessä. YAMK-tutkinto on avannut uusia ovia ja toiminut myös erittäin hyvänä pohjana opettajaopintoihini.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Tein opinnäytetyön yhdessä Taru Malisen kanssa ikääntyneiden osallisuuden ulottuvuuksista. Tutustuimme Tarun kanssa opintojen aikana, ja löysimme nopeasti yhteisen sävelen. Työskentelemme molemmat ikääntyneiden parissa, joten oli luontevaa tehdä opinnäytetyö yhdessä meitä kiinnostavasta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta. Työelämästä löytyi myös tarve kehittämistyölle, mikä tuki aiheemme valintaa ja muodosti tutkimusympäristön.

Miten näet YAMK-opintojen merkityksen omalla urallasi?

Opintojen myötä oma ammatillinen asiantuntijuuteni vahvistui merkittävästi. Opiskelu laajensi ymmärrystäni, ja sain lisää luottamusta omaan osaamiseeni. Opin myös lisää itsestäni, vahvuuksistani ja heikkouksistani. Olen kiinnostunut ihmisten innostamisesta, kehittämisestä, vaikuttamisesta, johtamisesta, kouluttamisesta ja opettamisesta.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Henkilölle, joka haluaa lisätä ja syventää omaa osaamistaan ja mahdollisesti löytää uusia mielenkiintoisia työtehtäviä.

Lisätietoja

Alkuperäinen artikkeli >>
Tutustu Tampereen ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkintoihin >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

TAMK: ”Ammatillinen asiantuntijuuteni vahvistui YAMK-opintojen myötä”