SeAMK: YAMK-opinnoista vauhtia urakehitykseen

Olen lähtöisin pienestä pitäjästä Jurvasta, mutta muutin osaltaan töiden ja osaltaan puolison perässä Seinäjoelle noin 15 vuotta sitten. Vakituinen työsuhde löytyi finanssialalta ja olenkin viihtynyt nykyisen työnantajani palveluksessa jo 14 vuotta, sillä miksipä sitä hyvää vaihtamaan. Aivan näin suoraviivaisesti ei matkani Seinäjoelle kuitenkaan suuntautunut, vaan hain oppia ensin liiketalouden ammattikorkeakoulusta Satakunnasta ja työkokemusta kartutin Yhdysvalloistakin asti. Mutta niin se veri vaan veti takaisin omille kotikonnuille ja takaisin tuttuun maakuntaan, joka tarjosikin minulle kaiken, mitä osasin toivoa – ja vähän enemmänkin. Viimeisimpänä nyt tämän tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon.

Aloitin liiketoimintaosaamisen YAMK-opintoni syksyllä 2019 ja valmistuin keväällä 2022. Opinnäytetyöni valmistui tammikuussa 2022 reippaan puolen vuoden rutistuksen tuloksena. Valmistumisen myötä sain tutkintonimikkeen tradenomi (ylempi AMK). Halusin syventää ja laajentaa osaamistani liiketaloudesta ja eritoten paneutua liiketoiminnan henkilöstöhallinnolliseen puoleen, joten opiskelujen ensimmäinen luento osaamispääomasta nostattikin opiskeluintoni melkoiseen vauhtiin. Opintojen edetessä heräsi myös yllättäviäkin uusia mielenkiinnon kohteita, kuten yrityksen strategiatyöskentely.

Heidi Ala-Välkkilä haki urakehitykseensä vauhtia tradenomin ylemmistä AMK-opinnoista.

Opiskeluajoista jäi paljonkin hyvää muistiin, mutta ennen kaikkea ihmiset ympärilläni; sekä kanssaopiskelijat että opettajat. Koin osan YAMK-opintojen rikkaudesta pohjautuvan nimenomaan sille, että kanssaopiskelijat edustivat eri ammattialoja ja olivat jo kerryttäneet jossain määrin kokemusta työelämästä. Vuorovaikutus heidän kanssaan eri opintoteemojen osalta oli hyvin mielenkiintoista ja mieltä avartavaa. Mielestäni opiskelussa tällainen vuorovaikutus ja kokemustenjako sekä opettajien että kanssaopiskelijoiden kesken oli yksi merkittävä osa oppimista. Uskon myös useiden ryhmätöiden luoneen hyvää pohjaa osaamiselle, mitä tulee nykyajan ja tulevaisuuden työelämätaidoille ja erilaisissa ryhmissä työskentelylle. Tavoitteellinen ja tuloksellinen ryhmätyöskentely on tietoalalla erittäin olennainen osa arkea. Myös tutkintoon lukeutuvat luennot ja kurssit olivat lähes poikkeuksetta mielenkiintoisia ja tukivat kattavasti liiketoimintaosaamisen kehittämistä. Kurssit pitivät sisällään liiketoiminnan eri osa-alueet, joihin syventyen sai hyvän käsityksen ja pohjan menestyksellisen liiketoiminnan ylläpitämiseksi. Ja pakko nostaa vielä erityishuomio itse opiskelumiljöölle ja arkkitehtuurille, kuten kampukselle sekä kirjastolle. Molemmat ovat todella toimivia ja opiskelua tukevia ympäristöjä. Kirjasto tarjoaa loistavat puitteet syventyä teemaan kuin teemaan.

Opinnot nivoutuvat suoraan työelämään

Parasta oli opintojen antama anti työelämälleni.  Opinnot lisäsivät todella paljon omaa osaamistani ja ymmärrystäni liiketoiminnasta. Kohdistin kaikki kirjalliset kurssityöni työnantajalleni, sillä koin sen myötä saavuttavani paremman tietämyksen juuri työnantajani liiketoiminnan kantavista voimista. Pidin myös erityisen paljon opintojen toteutustavasta ensiksikin siksi, että opinnot eivät pohjautuneet ulkoa pänttäämiseen, vaan pikemminkin nivoutuivat suoraan työelämään – mikäli vaan käytti tämän mahdollisuuden ja teki kurssien kirjalliset työt työnantajalleen tai ainakin itseään kiinnostavalle alalle. Toiseksi minulle tällainen käytännön läheinen opiskelutapa toimi erittäin hyvin. Ajattelen sen myös istuvan erittäin hyvin nykyajan tietoyhteiskuntaan, missä tietoa on valtavasti ja jokaisen saatavilla 24/7. Mielestäni tekemisen kannalta on hyvin tärkeää tietää, mitä tietoa pitää löytää, mistä sen löytää, onko tieto relevanttia ja lähde luotettava sekä ennen kaikkea, miten tuon tiedon soveltaa käytäntöön. Varmasti on silti yhä ammattikuntia ja -aloja, joissa ulkoa muistaminenkin on paikallaan. Kokemukseni kuitenkin oman työni kohdalla on osoittanut relevantin tiedon soveltamisen käytäntöön olevan merkityksellisempää sen sijaan, että pyrkii muistamaan kaiken ulkoa. Kolmas asia, mistä pidin erityisesti SeAMKin toteuttamissa YAMK-opinnoissa, oli luentojen ajoittuminen pääosin lauantaipäiviin, jolloin mieli oli virkeämpi ja uuden oppiminen helpompaa. Ne harvat luennot, mitkä toteutettiin työpäivien jälkeen olivat haastavampia, sillä vireystaso työpäivän jälkeen ei ollut enää ihan niin optimaalinen.

Opinnot antoivat minulle syvempää ja laajempaa osaamista liiketoiminnan menestyksellisestä toiminnasta. Tein jokaisen kurssin kirjalliset työt aina työnantajalleni, sillä se mielestäni tuki paremmin ymmärrystäni juuri omalta alaltani sekä työnantajani liiketoiminnasta. Samalla tämä myös laittoi pohtimaan asioita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta omalla alalla sekä työnantajallani. Näin toimien ymmärrykseni työnantajan toimintojen taustoista ja syistä avautui minulle aivan toisella tapaa.

Urakehitykseen vauhtia opintojen myötä

Asetin vuosia sitten itselleni tavoitteet urakehityksen suhteen, jonka myötä hakeuduin YAMK-opintojen pariin. Tämä tuotti kohdallani tulosta, sillä urakehitykseni sai melkoista vauhtia sitten viime syksyn. Etenin ensin urallani asiantuntijatehtäviin syksyllä 2021 ja vuoden 2022 alusta lähtien siirryin esihenkilötehtäviin vetämään kymmenen hengen tiimiä. Tällä hetkellä nautin työstäni suuresti ja koen työnimua päivittäin. Henkilöstö ja heidän hyvinvointinsa ovat minun intohimoni, joten työni tulee toivon mukaan aina olemaan jollain tapaa näiden asioiden parissa.

Saamani kokemuksen mukaan SeAMK on hyvin aallonharjalla koulutuksen suhteen. SeAMKin miljöö ja kampus tarjoavat loistavat puitteet opiskelulle. Suosittelen lämpimästi ottamaan kaikesta siitä hyödyn irti. Koin koulutustarjonnan olevan hyvin rakennettu työelämää tukevaksi ja osaamista kertyi juuri siihen organisaatioon, jonne kurssityöni laadin. Omalla kohdallani pidin itsestään selvänä, että tuotan kaikki kurssityöni työnantajalleni, jolloin kehitin osaamistani juuri minun valitsemassani alassa ja tietämystäni organisaation liiketoiminnasta. Suosittelen SeAMKissa opiskelua jokaiselle, joka haluaa laajentaa ja/tai syventää osaamistaan liiketoiminnasta ja työelämän kehityksestä.

Tsemppiä kaikille opiskelijoille! Nauttikaa matkasta ja ottakaa kaikki hyöty ja ilo irti, mitä SeAMK teille tarjoaa.

Heidi Ala-Välkkilä
SeAMK alumni

Lisätietoja

Alkuperäinen artikkeli >>
Tutustu Seinäjoen ammattikorkeakoulun YAMK-tarjontaan >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

SeAMK: YAMK-opinnoista vauhtia urakehitykseen