Arcada: Kompetenser för framtidens social- och hälsovårdsarena


Masterutbildningen inom social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle är unik i Norden. Arcadas student Yvonn Welander hör till den första årskursen av studenter på onlineutbildningen.

”På masterutbildningen får jag de kompetenser som behövs för att arbeta med och utveckla olika social- och hälsovårdstjänster för framtidens välfärdssamhälle. Jag har lärt mig hur man utvecklar service med kundgruppens behov i fokus och även fördjupat mina kunskaper om robotik och e-hälsa. Dessutom har jag numera större förståelse för betydelsen av att arbeta personcentrerat inom vården, säger Welander.

Utbildningen genomförs online, men vi arbetar mycket i grupp och får dela erfarenheter och tankar. Vi löser problem och lär oss tillsammans. Att möta personer från olika yrkesgrupper har många gånger gett mig aha-upplevelser, då vi ser på samma saker ur olika synvinklar. Detta har varit väldigt berikande för mina studier och min inlärning. Även om en stor del är självstudier känner man sig inte ensam tack vare samarbetet med övriga studenter och bra handledning av lärarna. Studierna har även varvats med föreläsningar av utomstående med expertis inom sitt område, vilket jag uppskattat mycket.

En högre högskoleexamen öppnar dörrar för mig i arbetslivet och ger mig möjligheter att arbeta med nya uppgifter. Jag brinner för äldreomsorgen och ser att det finns ett behov av att utveckla och förbättra redan existerande service. Samtidigt har jag fått mer verktyg i mitt nuvarande arbete som yrkeslärare inom social- och hälsovård och kan förbereda de närvårdare jag utbildar inför sina framtida arbetsuppgifter, speciellt inom hemvården och äldreomsorgen.”

Mera information:

Arcada: Masterutbildningar >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Arcada: Kompetenser för framtidens social- och hälsovårdsarena