OKM lausuntopyyntö: Varastokirjaston yhdistäminen kansalliskirjastoon -työryhmän muistio

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Varastokirjasto on ollut ammattikorkeakouluille merkittävä kansallisen tietohuollon varmistaja. Se on mahdollistanut tärkeiden mutta vähän käytettyjen painettujen kirjojen ja lehtien säilyttämisen.

Ammattikorkeakoulujen kirjastojen kokoelmapolitiikka ei ole luonteeltaan säilyttävä ja varastoiva, vaan tavoitteena on mahdollisimman ajantasainen käyttökokoelma. Mahdollisuus lähettää ja säilyttää vanhempaa ja vähänkäytettyä aineistoa Varastokirjastoon on lisännyt ammattikorkeakoulujen kirjastojen palvelukyvykkyyttä siten, että ammattikorkeakouluissa olevaa kokoelmaa on voitu pitää tuoreena ja samalla varmistaa vähänkäytetyn tai vanhemman aineiston saatavuus tarvittaessa.

Ammattikorkeakoulut ovat olleet tyytyväisiä Varastokirjaston palveluun. Erityisesti maksuttomuus, palvelun nopeus ja helppous ovat olleet tärkeitä. Arenen näkemyksen mukaan nämä näkökohdat tulevat hyvin huomioiduiksi raportissa ja lakiehdotuksissa. Tämän lisäksi ammattikorkeakouluilla on ollut hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Varastokirjaston palveluihin mm. johtokunnan työskentelyn, asiantuntijaverkoston sekä seminaarien kautta. Varastokirjaston toiminta on ollut ketterää, joustavaa ja asiakkaita kuuntelevaa.

Varastokirjaston yhdistämisen perusteena on valtionhallinnon tehostaminen sekä myös tilakysymykset.

Arenen näkökulmasta yhdistymisen lähtökohtana tulee olla myös kansallinen tietohuolto sekä korkeakoulujen tarpeet. Synergiaetujen, palvelun laadun sekä kustannussäästöjen aikaansaaminen vaatii määrätietoista työtä palvelujen toteuttamisessa uudessa organisaatiossa.

Esityksessä maksuttomuus on kirjattu uuteen lakiehdotukseen, joka on erittäin kannatettavaa.

Myös Yliopistolakiin on ehdotettu muutosta siten, että Kansalliskirjasto velvoitetaan ottamaan vastaan, säilyttämään ja asettamaan käyttöön kirjastojen lähettämää aineistoa. Arene kannattaa muutosta, sillä se varmistaa nykyiset palvelut ja palvelutason.

Arene pitää tärkeänä, että myös jatkossa ammattikorkeakoulujen kirjastoilla on mahdollisuus vaikuttaa Varastokirjaston toimintojen ja palvelujen kehittämiseen osana Helsingin yliopiston alaista Kansalliskirjastoa. Tätä tukee myös se, että ammattikorkeakouluilla on ollut jäsen Kansalliskirjaston johtokunnassa, ohjausryhmissä ja erilaisissa työryhmissä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

OKM lausuntopyyntö: Varastokirjaston yhdistäminen kansalliskirjastoon -työryhmän muistio