OKM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvien Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja ylioppilaslautakunnan kanslian siirtämistä Opetushallituksen erillisyksiköksi 1.1.2018 alkaen. Esityksen tavoitteena on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rakenteellinen kehittäminen, erityisesti hallinto- ja tukipalveluissa.

Molempien virastojen asema määritellään esityksessä riippumattomuusvaatimuksen vuoksi ns. erillisyksikön asemana, jolloin ne on tarkoitus siirtää nykyisine tehtävineen hallinnollisesti uuden viraston yhteyteen.

Arene korostaa korkeakoulujen ja koko koulutuksen arvioinnin riippumattomuuden tärkeyttä suomalaisen koulutuksen kansainvälisen uskottavuuden näkökulmasta. Vuonna 2014 Koulutuksen arviointikeskusta perustettaessa pidettiin tärkeänä, että koulutusasteiden rajat ylittävä arviointitoiminta muodostaa itsenäisen koulutuksen arviointiviraston (Karvi). Esitetty hallintovirastomalli voi heikentää arviointitoiminnan riippumattomuuden perustaa ja selkeyttä. Arenen näkemyksen mukaan Karvin riippumattomuudesta ja aseman selkeydestä ei tule tinkiä hallintoa tehostettaessa.

Ammattikorkeakouluille Karvin riippumaton kansainvälinen status luotettavana arviointitoimijana, joka täyttää eurooppalaiset kriteerit korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana, on erittäin tärkeä. Karvilla on nyt hyväksytty asema EQAR-rekisterissä, joka on edellytyksenä toiminnalle kotimaisten ja eurooppalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana.

Koulutuksen arvioinnin on edelleenkin oltava toiminnaltaan ja organisoinniltaan riippumatonta, ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Arene kanta on, että Kansallisen koulutuksen arviointikeskus tulisi säilyttää myös hallinnollisesti riippumattomana ja selkeästi itsenäisenä toimijana. Arene ei katso tarkoituksenmukaiseksi liittää Karvia erillisyksiköksi uuteen virastoon.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

OKM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta