OKM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Hallituksen lakiesityksessä ehdotetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvien Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja ylioppilaslautakunnan kanslian siirtämistä Opetushallituksen erillisyksiköksi 1.1.2018 alkaen. Esityksen tavoitteena on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rakenteellinen kehittäminen, erityisesti hallinto- ja tukipalveluissa.

Molempien virastojen asema määritellään esityksessä riippumattomuusvaatimuksen vuoksi ns. erillisyksikön asemana, jolloin ne on tarkoitus siirtää nykyisine tehtävineen hallinnollisesti uuden viraston yhteyteen.

Arene korostaa korkeakoulujen ja koko koulutuksen arvioinnin riippumattomuuden tärkeyttä suomalaisen koulutuksen kansainvälisen uskottavuuden näkökulmasta. Vuonna 2014 Koulutuksen arviointikeskusta perustettaessa pidettiin tärkeänä, että koulutusasteiden rajat ylittävä arviointitoiminta muodostaa itsenäisen koulutuksen arviointiviraston (Karvi). Esitetty hallintovirastomalli voi heikentää arviointitoiminnan riippumattomuuden perustaa ja selkeyttä. Arenen näkemyksen mukaan Karvin riippumattomuudesta ja aseman selkeydestä ei tule tinkiä hallintoa tehostettaessa.

Ammattikorkeakouluille Karvin riippumaton kansainvälinen status luotettavana arviointitoimijana, joka täyttää eurooppalaiset kriteerit korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana, on erittäin tärkeä. Karvilla on nyt hyväksytty asema EQAR-rekisterissä, joka on edellytyksenä toiminnalle kotimaisten ja eurooppalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoijana.

Koulutuksen arvioinnin on edelleenkin oltava toiminnaltaan ja organisoinniltaan riippumatonta, ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Arene kanta on, että Kansallisen koulutuksen arviointikeskus tulisi säilyttää myös hallinnollisesti riippumattomana ja selkeästi itsenäisenä toimijana. Arene ei katso tarkoituksenmukaiseksi liittää Karvia erillisyksiköksi uuteen virastoon.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

OKM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta