Lukioiden erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän valtakunnallinen tarve

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Arene näkee lukioiden erityistehtävien toiminnan edistämisen kannatettavana. Nuorten erikoistumismahdollisuudet lukio-opinnoissa tarjoavat mahdollisuuksia opiskelijoiden entistä monipuolisimmille valmiuksille korkeakouluopintoihin.

Ammattikorkeakoulut tekevät alueellisesti hyvää yhteistyötä erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden kanssa. Tätä yhteistyötä niin toiminnan kuin opintopolkujen suhteen on hyvä edelleen vahvistaa. Lukioiden erityistehtävät ja valtakunnalliset kehittämistehtävät tuovat profiloituneille lukioille ja niiden opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä opetuksessa ja opiskelussa haluamilleen osaamisalueille. Valtakunnallinen kehittämistehtävä tarkoittaa myös lukioiden verkostoitumisen ja yhteistyön entistä painokkaampaa tarvetta.

Erikoistuneet opintosuunnat tuovat nuorille joustavia mahdollisuuksia omaan kehittymiseensä. Niiden painottaminen vahvistaa korkeakoulutuksessa tarvittavia substanssikompetensseja, esimerkiksi musiikissa ja luma-aloilla, sekä kansainvälisyyttä. Toisaalta eritystehtävä mahdollistaa joustavat opinnot esimerkiksi urheilu-uran ohella.

Uudistuksessa on yhtä lailla on huolehdittava siitä, että myös erikoistunut lukiokoulutus antaa valtakunnallisesti opiskelijoille tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa riittävän monipuolista osaamista opiskelijan taustasta tai alueesta riippumatta. Tämä on tärkeää jatko-opintovalmiuksien kannalta.

Arene kannattaa esitystä lukioiden erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja, rehtori

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Lukioiden erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän valtakunnallinen tarve