Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttaminen

Ammattihenkilölakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että kuntoutuksen ohjaaja (AMK) sisällytetään lakiin laillistettavana ammattihenkilönä. Tutkinnon suorittaneet tulisivat olemaan samassa asemassa esimerkiksi muiden sosiaalialan bachelor-tasoisten ammattikorkeakoulututkintojen suorittaneiden kanssa.

Esitys tunnistaa kuntoutusalan osaamisen ja edistää sen luotettavuutta ja hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Arene näkee esityksen sisällön hyvänä. Esitys tunnistaa kuntoutusalan osaamisen ja edistää sen luotettavuutta ja hyödyntämistä yhteiskunnassa. Asiakkaalle tunnistettu osaaminen tuo varmuutta saatavan palvelun tasosta ja palveluntarjoajan osaamisesta.

Arene kuitenkin korostaa, että tiukkaan rajatut ja nimikesuojatut rekisteröidyt ammattipätevyydet tuovat haasteita tulevaisuuden monipuolistuvalle- ja -alaistuvalle työelämälle. Kuntoutuksen ohjaajien ammattiharjoittamisoikeuden myöntäminen on uusi tehtävä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Se lisää byrokratiaa, vaikka todellinen osaaminen tunnistetaan jo AMK-tutkinnon sisällä.

Kuntoutuksen alalla vaaditaan syvää asiantuntijaosaamista. Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnosta valmistuneella on laaja-alainen kuntoutuksen palvelujärjestelmä-, palveluohjaus-, koordinaatio- ja suunnitteluosaaminen. On hyvä, että esityksessä kaikki sosiaalialan AMK-tutkinnon suorittaneet ovat kelpoisia sosiaalialan tehtäviin ja heille taataan samanarvoinen asema työmarkkinoilla.

Työnkuvat ovat tulevaisuudessa yhä muuttuvampia ja vaativat monipuolista ja uudistuvaa osaamista.

Työnkuvat ovat tulevaisuudessa yhä muuttuvampia ja vaativat monipuolista ja uudistuvaa osaamista. On tärkeää, että ammattihenkilöille annetaan riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta.
Tästä syystä esitetty siirtymäajan jatkaminen on tarpeen. Siirtymäajasta on tiedotettava laajasti.

Arene kannattaa esitystä laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja, rehtori

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf)

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttaminen