Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttaminen

Ammattihenkilölakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että kuntoutuksen ohjaaja (AMK) sisällytetään lakiin laillistettavana ammattihenkilönä. Tutkinnon suorittaneet tulisivat olemaan samassa asemassa esimerkiksi muiden sosiaalialan bachelor-tasoisten ammattikorkeakoulututkintojen suorittaneiden kanssa.

Esitys tunnistaa kuntoutusalan osaamisen ja edistää sen luotettavuutta ja hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Arene näkee esityksen sisällön hyvänä. Esitys tunnistaa kuntoutusalan osaamisen ja edistää sen luotettavuutta ja hyödyntämistä yhteiskunnassa. Asiakkaalle tunnistettu osaaminen tuo varmuutta saatavan palvelun tasosta ja palveluntarjoajan osaamisesta.

Arene kuitenkin korostaa, että tiukkaan rajatut ja nimikesuojatut rekisteröidyt ammattipätevyydet tuovat haasteita tulevaisuuden monipuolistuvalle- ja -alaistuvalle työelämälle. Kuntoutuksen ohjaajien ammattiharjoittamisoikeuden myöntäminen on uusi tehtävä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Se lisää byrokratiaa, vaikka todellinen osaaminen tunnistetaan jo AMK-tutkinnon sisällä.

Kuntoutuksen alalla vaaditaan syvää asiantuntijaosaamista. Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnosta valmistuneella on laaja-alainen kuntoutuksen palvelujärjestelmä-, palveluohjaus-, koordinaatio- ja suunnitteluosaaminen. On hyvä, että esityksessä kaikki sosiaalialan AMK-tutkinnon suorittaneet ovat kelpoisia sosiaalialan tehtäviin ja heille taataan samanarvoinen asema työmarkkinoilla.

Työnkuvat ovat tulevaisuudessa yhä muuttuvampia ja vaativat monipuolista ja uudistuvaa osaamista.

Työnkuvat ovat tulevaisuudessa yhä muuttuvampia ja vaativat monipuolista ja uudistuvaa osaamista. On tärkeää, että ammattihenkilöille annetaan riittävästi aikaa hakea ammatinharjoittamisoikeutta.
Tästä syystä esitetty siirtymäajan jatkaminen on tarpeen. Siirtymäajasta on tiedotettava laajasti.

Arene kannattaa esitystä laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja, rehtori

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf)

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tekoäly mukana ammattikorkeakoulujen arjessa

Katsoin hiljattain lentokoneessa mielenkiintoisen elokuvan After Yang, jossa tekoälyllä...

Arenen lausunto E-kirjeestä koskien komission tiedonantoa kyberturvallisuusakatemioista

Arene pitää Suomen kantaa komission tiedonannosta pääosin hyvänä.Arene pitää...

Ammattikorkeakoulujen hiilijalanjälki -webinaari 11.12.2023 klo 14-15.30

Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän hiilijalanjälkilaskenta-alaryhmä järjestää maanantaina...

Opiskelijoiden hyvinvointi on koulutustason noston edellytys

Mielenterveysviikolla ammattikorkeakouluja edustava Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja siellä opiskelevia...

Henkilöstö avainasemassa ammattikorkeakoulujen kestävyystyössä

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2020...

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttaminen