Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Arene kannattaa mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tukee korkeakoulujen (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen) strategista ja käytännön yhteistyötä lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa.

Esitetty lakimuutos mahdollistaa vuoteen 2025 saakka Kevan jäsenyhteisössä säilymisen niille ammattikorkeakouluille, jotka muutoin mahdollisesti siirtyisivät yksityisen eläkevakuuttamisen piiriin suunnitteluissa konserni- ja omistusrakenteissa.

Arene korostaa, että mahdollisissa korkeakoulujen välisissä omistusjärjestelyissä varmistetaan ammattikorkeakoulujen henkilöstön eläketurvan säilyminen.

Uudistukset tulee toteuttaa ilman, että omistusjärjestelyistä ja henkilöstön lisäeläkkeistä aiheutuu ammattikorkeakouluosakeyhtiöille lisäkustannuksia. Lakimuutos antaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuden säilyttää henkilöstönsä eläketurva Kevassa vuoteen 2025 saakka riippumatta ammattikorkeakouluosakeyhtiön mahdollisista omistusmuutoksista.

Arene pitää lakimuutosta välttämättömänä ja korkeakoulujen yhteistyörakenteita mahdollistavana tekijänä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut...

Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta