HE 27/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi KEVAsta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Arene kannattaa mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tukee korkeakoulujen (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen) strategista ja käytännön yhteistyötä korkeakoulujen lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa.

Esitetty lakimuutos mahdollistaa vuoteen 2025 saakka KEVA:n jäsenyhteisössä säilymisen niille ammattikorkeakouluille, jotka muutoin mahdollisesti siirtyisivät yksityisen eläkevakuuttamisen piirin suunnitteluissa konserni- ja omistusrakenteissa.

Arene kannattaa lakiesitystä seuraavin perustein:

1. Mahdollisissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisissä omistusjärjestelyissä on varmistettava ammattikorkeakoulujen henkilöstön eläketurvan säilyminen.
Lakimuutos antaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuden säilyttää henkilöstönsä lisäeläketurvan Kevassa vuoteen 2025 saakka ammattikorkeakouluosakeyhtiön mahdollisista omistusmuutoksista riippumatta.
2. Korkeakoulujen rakenteelliset uudistukset tulee toteuttaa ilman, että omistusjärjestelyistä ja omistajien päätöksistä aiheutuu ammattikorkeakouluosakeyhtiöille lisäkustannuksia. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta on leikattu voimakkaasti viime vuosina (n. 30 %), ja ammattikorkeakoulujen talous on tiukka. Esitys poistaisi suuruusluokaltaan merkittävän kustannuksen omistusjärjestelyjä suunnittelevilta ammattikorkeakouluilta.
3. Esitetty lakimuutos on välttämätön, mikäli korkeakoulujen yhteistyörakenteita halutaan edistää kestävällä pohjalla. Hallitus edellyttää korkeakouluilta uudistuksia, jotka liittyvät muun muassa toiminnan järjestämisen rakenteisiin. Uudistuksilla ei pidä vaikeuttaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön asemaa ja taloutta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Valtiovarainministeriön osaamattomuus tulee yhteiskunnallemme kalliiksi – lyhyt oppimäärä koulutusjärjestelmästämme

Valtiovarainministeriölle tiedoksi, että Suomessa on kaksi korkeakoulusektoria: yliopistot ja...

HE 27/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi KEVAsta annetun lain 3 §:n muuttamisesta