HE 27/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi KEVAsta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Arene kannattaa mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka tukee korkeakoulujen (yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen) strategista ja käytännön yhteistyötä korkeakoulujen lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa.

Esitetty lakimuutos mahdollistaa vuoteen 2025 saakka KEVA:n jäsenyhteisössä säilymisen niille ammattikorkeakouluille, jotka muutoin mahdollisesti siirtyisivät yksityisen eläkevakuuttamisen piirin suunnitteluissa konserni- ja omistusrakenteissa.

Arene kannattaa lakiesitystä seuraavin perustein:

1. Mahdollisissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisissä omistusjärjestelyissä on varmistettava ammattikorkeakoulujen henkilöstön eläketurvan säilyminen.
Lakimuutos antaa ammattikorkeakouluille mahdollisuuden säilyttää henkilöstönsä lisäeläketurvan Kevassa vuoteen 2025 saakka ammattikorkeakouluosakeyhtiön mahdollisista omistusmuutoksista riippumatta.
2. Korkeakoulujen rakenteelliset uudistukset tulee toteuttaa ilman, että omistusjärjestelyistä ja omistajien päätöksistä aiheutuu ammattikorkeakouluosakeyhtiöille lisäkustannuksia. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta on leikattu voimakkaasti viime vuosina (n. 30 %), ja ammattikorkeakoulujen talous on tiukka. Esitys poistaisi suuruusluokaltaan merkittävän kustannuksen omistusjärjestelyjä suunnittelevilta ammattikorkeakouluilta.
3. Esitetty lakimuutos on välttämätön, mikäli korkeakoulujen yhteistyörakenteita halutaan edistää kestävällä pohjalla. Hallitus edellyttää korkeakouluilta uudistuksia, jotka liittyvät muun muassa toiminnan järjestämisen rakenteisiin. Uudistuksilla ei pidä vaikeuttaa ammattikorkeakoulujen henkilöstön asemaa ja taloutta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

HE 27/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi KEVAsta annetun lain 3 §:n muuttamisesta