Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 1/2

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää kutsusta kuulemistilaisuuteen ja esittää lausuntonaan seuraavaa;

Ammattikorkeakoulujen valtion perusrahoitus – laskeva kehitys vuosina 2012-2020

Vuodesta 2014 alkaen ammattikorkeakoulujen valtion rahoitus on perustunut rahoitusmalliin, jossa keskiössä ovat toiminnan tulokset ja vaikuttavuus (mm. tutkinnot, opintojen eteneminen, kilpaillun TKI- rahoituksen määrä). Uusin rahoitusmalli astui voimaan vuoden 2017 alusta, jossa uutena elementtinä on mm. strategiarahoitus 5 % ja alakohtainen rahoitus 1 %. (Kuvio 1)

Kuvio 2. Amk- sektorin valtionrahoitus perustuu valtion talousarvioon vuosina 2012-2020, OKM:n ammattikorkeakoulumomentti (pl. alv-kompensaatiot). Rahoituskehityksen reaaliarvossa on otettu huomioon myös Kiky- sopimuksen vaikutukset ammattikorkeakouluille.

Ammattikorkeakoulujen valtion rahoitus on ollut voimakkaasti aleneva (yli 22%) viimeisten 6 vuoden aikana.

Huomionarvioista ammattikorkeakoulujen rahoituksen osalta on se, että indeksikorotukset ammattikorkeakoulujen perusrahoituspohjaan ovat jääneet vuodesta 2012 alkaen toteutumatta. Näin ollen ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen kehitys ei ole vastannut useampaan vuoteen kustannustason muutoksia.

Valtion talousarvioesitys ja ammattikorkeakoulut 2018

Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan vuonna 2018 on noin 757 miljoonaa euroa ilman arvonlisäkompensaatiota. Se on noin 25 % Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen budjettimomentista.

Hallituksen talousarvioesityksessä vahvistetaan kärkihankkeiden kautta muun muassa korkeakouluopetuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja ympärivuotisen opiskelun edellytyksiä.

Arene pitää kärkihanketoimenpiteitä myönteisinä, mutta ne eivät toiminnallisesti korjaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen tasoa sekä pitkäjänteistä talouden suunnittelua ja toimintaa ammattikorkeakouluissa.

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Arene hakee EU-asiantuntijaa ammattikorkeakoulujen asialle 

Arene etsii osa-aikaista asiantuntijaa määräaikaiseen ja osa-aikaiseen (50 %)...

Tekoäly mukana ammattikorkeakoulujen arjessa

Katsoin hiljattain lentokoneessa mielenkiintoisen elokuvan After Yang, jossa tekoälyllä...

Arenen lausunto E-kirjeestä koskien komission tiedonantoa kyberturvallisuusakatemioista

Arene pitää Suomen kantaa komission tiedonannosta pääosin hyvänä.Arene pitää...

Ammattikorkeakoulujen hiilijalanjälki -webinaari 11.12.2023 klo 14-15.30

Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän hiilijalanjälkilaskenta-alaryhmä järjestää maanantaina...

Opiskelijoiden hyvinvointi on koulutustason noston edellytys

Mielenterveysviikolla ammattikorkeakouluja edustava Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja siellä opiskelevia...

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 1/2