Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon

ERITYISESTI: Koulutus ja tutkimus

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja keskittyy lausunnossaan SOTE- uudistukseen osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta.

Yleiset huomiot:

Hallituksen esityksen ja SOTE- uudistuksen lähtökohta on se, että sosiaali- ja terveydenhoidon kustannukset ovat alemmat kuin ne ilman uudistusta olisivat. Näin ollen tavoite 3 mrd:n vuosisäästöistä merkitsee uuden teknologian, uuden asiakaslähtöisen osaamisen sekä monialaisen tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatio-osaamisen huomioimista entistä tehokkaammin.

Tällä hetkellä ammattikorkeakoulut kouluttavat 80 % kaikista sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutetuista työntekijöistä. Ammattikorkeakouluissa on 39 944 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. Tutkintoja valmistuu vuosittain 8 542. Näistä 10 % on maisteritason tutkintoja.

AMK-tutkinnot (Bachelor) ovat: Apuvälineteknikko (AMK): apuneuvoteknikko (AMK), Bioanalyytikko (AMK): laboratoriohoitaja (AMK), Ensihoitaja (AMK), Fysioterapeutti (AMK), Geronomi (AMK), Jalkaterapeutti (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Kätilö (AMK), Naprapaatti (AMK), Optometristi (AMK): optikko (AMK), Osteopaatti (AMK), Röntgenhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Sosiaalija terveysalan AMK/ rikosseuraamusala, Sosionomi (AMK)/ sosiaaliala, Terveydenhoitaja (AMK), Toimintaterapeutti (AMK), Yhteisöpedagogi (AMK).

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (Master) ovat: Apuvälineteknikko (ylempi AMK), Bioanalyytikko (ylempi AMK), Ensihoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK), Jalkaterapeutti (ylempi AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Kätilö (ylempi AMK), Naprapaatti (ylempi AMK), Optometristi (ylempi AMK), Osteopaatti (ylempi AMK), Röntgenhoitaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)/ sosiaaliala, Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Toimintaterapeutti (ylempi AMK), Yhteisöpedagogi (ylempi AMK).

SOTE-uudistuksessa tulee entistä paremmin huomioida osaavan työvoiman varmistaminen, ei vain osaamistarpeiden ennakoinnin vaan myös osaamisen tuottamisen ja myös ammattikorkeakoulutuksen näkökulmasta.

Esimerkiksi palveluiden tuottamista koskevan 3. luvun 23§:ssä on mainittu yliopistollinen koulutus, mutta sivuutettu monesti palvelutuotannossa tärkeämpi ammattikorkeakoulutus ja siihen liittyvä osaaminen ja työelämäyhteistyö mm. harjoittelu. Tämä ilmenee myös koulutuskorvausta käsittelevässä luvussa 5.

Arenen lausunto (pdf) >>

Lausunnon liite (pdf) >>

 

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon