Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää kuulemispyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokeilulaki, jolla mahdollistettaisiin alueelliset kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

Esityksen lähtökohdat ovat selkeät ja perustellut. Kielivalikoiman ja tätä kautta myös kielitaidon laajentaminen jo perusopetuksessa on hyvä tavoite, jota Arene kannattaa. Kokeilua suunniteltaessa ja toteutettaessa on kuitenkin huomioitava, että toisen kotimaisen kielen opiskelulle on alueellisia ja historiallisia syitä. Näiden syiden olemassaolo tulee mahdollisessa kokeilussa tunnistaa ja tunnustaa. Kokeilun tulee rakentua monimuotoisuuden sekä oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun turvaamiselle.

Arene pitää keskeisenä, että esitys perustuu oppilaan vapaaehtoisuudelle ja valinnanvapaudelle. Oppilaalla sekä tämän huoltajalla tulee olla kyseenalaistamaton päätösvalta perusopetuksessa olevan oppilaan oppiainevalintoihin. On lisäksi tärkeää, että kokeiluun osallistuvat koulut turvaavat kokeilun ulkopuolelle jääville oppilailleen mahdollisuuden toisen kotimaisen kielen täysimääräiseen opiskeluun.

Esityksessä kuvatut, kokeilun yhteydessä toteutettavat selvitykset ja seurannat tukevat kokeilun myöhempää arviointia. Arene pitääkin määräaikaisuuden asettamista kokeilulle perusteltuna. Laajemman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta olisi tärkeää selvittää myös sitä, miten kokeilun kaltainen tilanne pysyvänä asiaintilana vaikuttaisi tulevaisuudessa esimerkiksi molemmilla kotimaisilla kielillä toteutuvien viranomaispalveluiden saatavuuteen.

On tärkeää, että oppilaiden huoltajille avataan riittävän selvästi, minkälaisia vaatimuksia toisen kotimaisen kielen hallinnasta on laissa säädetty erilaisten tehtävien osalta. Ohjeistuksella tulee turvata, että oppilaiden huoltajat tuntevat esimerkiksi pätevyysvaatimukset eri julkisiin virkoihin. Oppilaiden tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu tulee varmistaa myös tilanteessa, jossa oppilas haluaa jatkaa kokeilua toisella asteella. Tällöin on lisäksi olennaista selvittää, voiko henkilö, joka on saanut vapautuksen toisen kotimaisen kielen opiskelusta kuitenkin suorittaa ko. oppiaineen ylioppilaskirjoituskokeen.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tekoäly mukana ammattikorkeakoulujen arjessa

Katsoin hiljattain lentokoneessa mielenkiintoisen elokuvan After Yang, jossa tekoälyllä...

Arenen lausunto E-kirjeestä koskien komission tiedonantoa kyberturvallisuusakatemioista

Arene pitää Suomen kantaa komission tiedonannosta pääosin hyvänä.Arene pitää...

Ammattikorkeakoulujen hiilijalanjälki -webinaari 11.12.2023 klo 14-15.30

Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työryhmän hiilijalanjälkilaskenta-alaryhmä järjestää maanantaina...

Opiskelijoiden hyvinvointi on koulutustason noston edellytys

Mielenterveysviikolla ammattikorkeakouluja edustava Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja siellä opiskelevia...

Henkilöstö avainasemassa ammattikorkeakoulujen kestävyystyössä

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2020...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa