Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää kuulemispyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia, sotilasavustuslakia sekä yleisestä asumistuesta annettua lakia.

Arenen näkökulmasta opintotukilain uudistaminen on kannatettavaa. Arene toteaa, että uudistuksen tulee varmistaa, että opiskelijoilla on elämäntilanteestaan riippumatta mahdollisuus taloudellisesti täysipäiväiseen opiskeluun ja valmistumiseen tavoiteajassa niin toisella asteella kuin korkeakoulutuksessa. Arene pitää tärkeänä, että lukuvuoden tukiaika myönnetään mahdollisimman yhdenvertaisin perustein kuitenkin tunnistaen esim. opiskelijoiden yksilölliset opintopolut.

Esitetyt huoltajakorotus ja opintotuen enimmäisajan harkinnanvarainen pidennys palvelevat edellä mainittuja tarpeita. Opintotuen on esityksen mukaisesti oltava edelleen ensisijainen korkeakouluopintojen rahoittamisen muoto. Arene ei näe tarkoituksenmukaisena, että opiskelija joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen saadakseen pidennyksen opintotuen enimmäisaikaan. Arene kannattaa luopumista harkinnanvaraisen pidennyksen ehdosta, jolla vaadittavien opintojen kesto rajoitetaan yhteen lukuvuoteen.

Arene pitää hyvänä linjauksena, ettei huoltajakorotus vähennä muita lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavia etuuksia tai vaikuta esim. varhaiskasvatuksen maksuihin. Linjaus edistää varhaiskasvatuksen tasavertaisia mahdollisuuksia lapsiperheissä sekä tukee lasten eheää kasvua ja kehitystä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto kannattaa lakiesitystä, jolla tunnistetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf)>>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi