Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää kuulemispyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia, sotilasavustuslakia sekä yleisestä asumistuesta annettua lakia.

Arenen näkökulmasta opintotukilain uudistaminen on kannatettavaa. Arene toteaa, että uudistuksen tulee varmistaa, että opiskelijoilla on elämäntilanteestaan riippumatta mahdollisuus taloudellisesti täysipäiväiseen opiskeluun ja valmistumiseen tavoiteajassa niin toisella asteella kuin korkeakoulutuksessa. Arene pitää tärkeänä, että lukuvuoden tukiaika myönnetään mahdollisimman yhdenvertaisin perustein kuitenkin tunnistaen esim. opiskelijoiden yksilölliset opintopolut.

Esitetyt huoltajakorotus ja opintotuen enimmäisajan harkinnanvarainen pidennys palvelevat edellä mainittuja tarpeita. Opintotuen on esityksen mukaisesti oltava edelleen ensisijainen korkeakouluopintojen rahoittamisen muoto. Arene ei näe tarkoituksenmukaisena, että opiskelija joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen saadakseen pidennyksen opintotuen enimmäisaikaan. Arene kannattaa luopumista harkinnanvaraisen pidennyksen ehdosta, jolla vaadittavien opintojen kesto rajoitetaan yhteen lukuvuoteen.

Arene pitää hyvänä linjauksena, ettei huoltajakorotus vähennä muita lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavia etuuksia tai vaikuta esim. varhaiskasvatuksen maksuihin. Linjaus edistää varhaiskasvatuksen tasavertaisia mahdollisuuksia lapsiperheissä sekä tukee lasten eheää kasvua ja kehitystä. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto kannattaa lakiesitystä, jolla tunnistetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevat opiskelijat.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf)>>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi