Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

  • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen keskeiseen esitykseen, jonka mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksessa tulisi siirtyä yksikkökohtaisesta sääntelystä ryhmäkohtaiseen sääntelyyn.
  • Varhaiskasvatus kärsii massiivisesta henkilöstöpulasta, joka juontuu monilta osin vuonna 2019 voimaan tulleesta varhaiskasvatuslaista. Lakimuutos edellyttää varhaiskasvatuksen yksiköiden henkilöstörakenteen merkittävää uudistamista ja korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden massiivista kouluttamista.
  • Kansalaisaloitteessa esitetty henkilöstömitoituksen muutos tulisi entisestään pahentamaan varhaiskasvatuksen kykyä täyttää nykylainsäädännössä olevat velvoitteet kelpoisen henkilöstön määrästä päiväkodeissa.
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjät eivät kykene täyttämään edes nykyisen lainsäädännön edellyttämää henkilöstörakennetta. Siksi varhaiskasvatuslaissa säädettyjä kelpoisuuksia ja päiväkodin henkilöstön rakennetta on välttämätöntä muuttaa.
  • Arene esittää, että varhaiskasvatuslakia muutetaan pikaisesti.  Kokonaisuudistukselle ei ole tarvetta, mutta henkilöstörakennetta koskeva sääntely on muutettava tukemaan lain tavoitteita (henkilöstöä koskeva 37 § ja lain 3 § mukaiset tavoitteet).  Lakiin tulee kirjata, että vähintään 1/3 henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyyden omaavia henkilöitä.
  • Muutetaan kelpoisuusvaatimus päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään seuraavasti: tehtävään on kelpoinen henkilö, jolla on kelpoisuus 26 tai 27 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja, jolla on vähintään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito.

Lue lisää

Arenen lausunto: Muutos varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen; muutettava laki 540/2018, varhaiskasvatuslaki >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen