Arenen lausui toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

  • Arene pitää oppivelvollisuuskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen eriyttämistä rahoitusmallissa perusteltuna. Oppivelvollisten koulutuksen laadun turvaaminen edellyttää vankkaa perusrahoitusta. Rahoitusten eriyttäminen mahdollistaa myös ammatillisen koulutuksen jatkuvan oppimisen rahoitusmallin tulosperusteisuuden kasvattamisen tulevaisuudessa.
  • Arene pitää hyvänä esitystä, jonka mukaan ammatillisia perustutkintoja olisi mahdollista laajentaa lukio- tai korkeakouluopinnoissa suoritetuilla opinnoilla. Esitetty 30 osaamispisteen tutkinnon laajuuden ylittäminen on riittävän suuri ammattikorkeakoulujen näkökulmasta.
  • Arene pitää hyvänä myös uuden esitetyn kaksoistutkinnon luomista, jos sen avulla kyetään kasvattamaan sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrää.
  • Esitetyt muutos palvelee kansallista tavoitetta nostaa yli 50 % nuorista ikäluokista korkeakoulutetuiksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen ei yksin ole mahdollista korkeakoulujen toimesta, vaan myös toisen asteen koulutuksen tulee tukea tavoitetta.
  • Toisella asteella suoritettavien korkeakoulujen väyläopintojen rahoituksen osalta tulee siirtyä yhtenäiseen malliin. Arene esittää, että väyläopintojen kustannukset siirrettäisiin kokonaisuudessaan toisen asteen oppilaitosten kustannettaviksi.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Arenen lausui toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista