Arenen lausui kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä

Lausunnon keskeiset huomiot:

  • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kannattaa kulttuurialan eettistä toimintaa kehittävän toimielimen perustamista. Toimielimen toiminta-alue, -muodot ja -rooli sekä suhde muihin viranomaistahoihin tulee kuitenkin olla selkeästi määritelty ja rajattu.
  • Taiteen edistämiskeskus Taike on luonteva sijoituspaikka toimielimelle, mutta sen tulee pystyä olemaan Taikesta erillinen ja itsenäinen, jotta toimielin voi tarkastella koko toimialaa kriittisesti.
  • Arene näkee, että eettisen toimielimen tulisi olla ennen kaikkea alan sisäinen ennalta ehkäisevä, neuvoa-antava – tavoitteita, linjauksia, toimintaperiaatteita, ohjeita ja koulutusta tarjoava – toimija ja yhteiskunnallinen keskustelija.
  • Mikäli toimielimelle tulisi jälkikäteinen valvonta- ja kannanottomahdollisuus, tulee asioiden käsittelyn olla siltä osin julkista, että kanteluihin liittyvillä osapuolilla on tieto toisistaan.
  • Eettisen toimielimen ei tulisi muodostua lausunnoillaan tai päätöksillään yksittäisten toimijoiden avustuspäätöksiin vaikuttavaksi elimeksi.
  • Toimielimen rahoitus tulisi tapahtua suoraan erillisenä valtion rahoituksena siten, että sitä ei vähennetä emo-organisaation (esim. Taike) budjettirahoituksesta.

Arenen lausunnon valmistelusta on vastannut ammattikorkeakoulujen kulttuurialan verkosto.

Arenen lausunto kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä >>

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset Näihin materiaaleihin on kuvattu ammattikorkeakouluille suositukset...

Tradenomeille riittää kysyntää työmarkkinoilla

Treidaaja, dataaja, laskija, bisnestyyppi, asiakkuuspäällikkö, järjestöjyrä, controlleri, founderi, uuäxääjät,...

Ammattikorkeakoulujen valintakoe järjestetään etäkokeena 2020

Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, että kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena...

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakouluille on laadittu yhteiset suositukset eettisestä ja hyvän tieteellisen...

Sosionomiksi kannattaa opiskella

Sosionomi on hyvän puolellaSosionomin ja sosiaalialan moniulotteisessa työkentässä yhteinen nimittäjä...

Arenen lausui kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä