Arene lausui valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta

Esitetyt muutokset opinto- ja tutkintorekisterilakiin ovat tarpeellisia.

  • Oppijanumeron käytön laajentaminen on oikeansuuntainen toimenpide, joka selkeyttää oppijan tunnistamista ja tietojen siirtoa yksilön tietosuojan kannalta kestävällä tavalla.
  • Arene pitää erityisen tärkeänä, että oppijanumero voidaan antaa jatkossa jo hakuvaiheessa ulkomaalaiselle hakijalle.
  • Oppijanumeron jatkokehittämisessä on tärkeää välttää päällekkäinen työ muun kansallisen valmistelun kanssa sekä toteuttaa oppijanumerorekisteri mahdollisimman kevyellä mallilla.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esityksestä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arene lausui valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta